Kungliga Tekniska högskolan, Department of Urban Planning and Environment

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Tjänsten avser en heltids postdoktortjänst inom området fastigheter och stadsplanering och design vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, Institutionen för samhällsplanering och miljö, med anställning vid Avdelningen för urbana och regionala studier. Tjänsten är placerad inom verksamheten för Centrum för framtida stadsrum (CFP). CFP inriktar sin forskning på det offentliga rummet och dess roll mot bakgrund av de nutida sociala, ekonomiska, politiska, kulturella och miljömässiga utmaningarna. Centret arbetar bland annat med de närliggande frågorna "Vem äger staden?” och ”En stad för alla". Dessa nyckelämnen har en framträdande plats i FN:s Habitat III-konferens (Quito, Ecuador, oktober 2016) och den "Nya Urbana Agendan", strategiskt anpassad till Hållbara utvecklingsmålet (SDG) nummer 11 "Hållbara städer och samhällen". CFP avser att ge väsentliga akademiska och praktiska bidrag till denna diskurs genom att beforska dessa två huvudämnen inom ett forskningstema. Genomförandet av SDG 11 och den nya urbana agendan och deras engagemang för jämställdhet och inkludering står inför många utmaningar. CFP avser att arbeta med dessa utmaningar genom att väsentligt bidra till identifiering och spridning av forskning, begrepp, verktyg och strategier som blir användbara och effektiva för genomförandet av SDG 11 och Habitat III New Urban Agenda.

Postdoktortjänsten är kopplad till forskningsområdet "Vem äger staden?", som syftar till att förstå de viktigaste politiska och ekonomiska krafterna som formar stadslandskapet, påverkar det offentliga rummet och medborgarna. Staden är ett gemensamt utrymme där olika aktörer, inklusive privata, offentliga, kommunala, enskilda aktörer och industrin arbetar och agerar tillsammans. Dessa olika särintressen, i kombination med ekonomisk globalisering kan leda till konflikter mellan privata ekonomiska intressen och samhällsintressen i stadsutvecklingen.

Arbetet har en fokus på analys av kvantitativa data, med ArcGIS som huvudplattform för datainsamling och lagring. Forskaren kommer att integreras i Centrum för framtida stadsrum. Forskningsprojektet leds av professor Hans Westlund.

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö med goda anställningsförmåner. Forskare ges goda möjligheter att delta i konferenser och delta i andra aktiviteter som utvecklar professionella nätverk och bidrar till ytterligare karriärmöjligheter.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha doktorsexamen i fastighetsekonomi, stadsplanering och design eller motsvarande. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag.Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (t ex vid sjukdom, föräldraledighet m.m.).

Den sökande bör ha mycket goda teoretiska och praktiska kunskaper inom området hållbara städer och samhällen och vara väl bekant med olika forskningsmetoder. Erfarenhet av analys av rumsliga socioekonomiska data på olika nivåer och av avancerad GiS-användning krävs.

Kunskaper i skriftlig och muntlig engelska krävs för att presentera och publicera forskningsresultat. Eftersom en stor mängd data samlas in från svenska källor krävs också kunskaper i skriftlig och muntlig svenska.

Den sökande ska ha kunskaper i ArcGIS och kunna arbeta med geodatabaser samt kunna arbeta med och geokoda stora mängder data från flera källor.

Den sökande ska kunna prioritera, ta ansvar och arbeta självständigt inom projektramen, samt trivas tillsammans med och skapa goda relationer med både interna och externa partner.

Meriterande är:

Kunskaper från arbete med fastighetsdata.  

Kunskap om grafisk programvara - som Adobe CC - och grafisk kommunikation.  

Bedömningen av de sökande ska specifikt utvärdera akademiska kvalifikationer och lämplighet, erfarenheter av tidigare studier av relevans för området, ämneskunskaper och referenser.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

  • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper, samt
  • Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  • Personligt brev med kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  • Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-1820
Kontakt
  • Tigran Haas, Universitetslektor, tigran.haas@abe.kth.se 08 - 790 8504
  • Eva Pettersson, HR-handläggare, eva.pettersson@abe.kth.se 08 - 790 8662
Publicerat 2018-10-05
Sista ansökningsdag 2018-10-26

Tillbaka till lediga jobb