Kungliga Tekniska högskolan, Institutionen för Samhällsplanering och miljö

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen Urbana och regionala studier där tjänsten är förlagd är en tvärdisciplinär miljö med studier av bland annat lokal och regional utveckling i relation till hållbar utveckling, samhällsplanering med fokus på aktörer och processer, deras interaktion och samverkan, maktaspekter och institutionella förutsättningar i samhällsbyggandet. Forskningen syftar både till teoriutveckling och till förbättrade praktiker, och sker ofta i samspel med det omgivande samhället.

Samhällsbyggnadsprocesser innehåller en stor mängd aktörer, är reglerad av flera policyområden och karakteriseras av mångfald och en komplexitet med inbyggda värde-, mål- och intressekonflikter. De professionella kompetenser som omfattas kan återfinnas både inom offentlig sektor, som inom kommunens olika förvaltningar och i regionala organ, och hos privata aktörer.

Inom området undersöks hur de professionella rollerna har betydelse för planeringens utfall, och på vilka sätt samverkan utformas och påverkar utfallet. Speciellt undersöks detta i relation till mål om hållbar utveckling. Fokus kan vara på såväl utveckling och förändring av befintliga miljöer, på nytillkommen bebyggelse, infrastrukturprojekt liksom på processer som syftar till bevarande av natur- och kulturmiljöer. Detta omfattar skillnader beroende av policykontext och olika institutionella förutsättningar och undersöker bland annat hur konflikter inom samverkan påverkar planerings- och governanceprocesser, och betydelsen av värdeskapande processer i relationer till förståelsen utifrån olika professionella kunskapsfält om problemställningar, angreppsätt och önskvärd måluppfyllelse.

Tjänsten har koppling till flera pågående projekt kring hållbara städer samt roller och ansvar inom samhällsbyggandet. Tjänsten syftar till att bidra till forskningen kring governanceprocesser utifrån fokus på samverkan mellan professioner i relation till komplexitet och policyimplementering.

Arbetsuppgifter

Forskningen inom postdoktortjänsten har fokus på hur de olika professioner och aktörer som involveras i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen interagerar och hur värden formuleras och ställs mot varandra, utifrån olika professionella kunskapsbaser, och hur detta påverkar samhällsbyggandets utfall samt hållbar utveckling utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter.

Tjänsten omfattar i första hand forskning och omfattar empiriska studier och skivandet av vetenskapliga artiklar. Studierna kan omfatta både svenska och utländska fall, men bör ha fokus på svenska förhållanden. I arbetet ingår också att delta i seminarier och konferenser för att presentera sina resultat.

Undervisning kan ingå med upp till 20% på grund- och avancerad nivå.

Att delta i handledning av doktorander kan också komma att ingå i arbetet, och du förväntas aktivt delta i den akademiska miljön vid institutionen Samhällsplanering och miljö.

Kvalifikationer

Sökande ska ha:

 • doktorsexamen i ämne med relevans för området. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (t ex vid sjukdom, föräldraledighet m.m.).
 • goda kunskaper i talad och skriven engelska, och ha erfarenhet av att skriva vetenskapliga texter på engelska.
 • teoretisk förståelse kring professionsstudier och/eller aktörssamverkan.
 • grundläggande kunskaper om svensk samhällsplanering.
 • goda kunskaper om vanligt förekommande kvalitativa forskningsmetoder, och tidigare erfarenheter av intervjubaserade studier.
 • förmåga att planera och genomföra forskningsarbete självständigt i samverkan med andra inom givna ramar.
 • en god kommunikativ förmåga, ett analytiskt och reflektivt arbetssätt och förmåga att söka stöd och råd vid behov.

Meriterande är:

 • grundutbildning inom samhällsbyggnadsområdet med samhällsvetenskaplig, teknisk humanistisk eller naturvetenskaplig inriktning
 • tidigare erfarenhet av att skriva och publicera vetenskapliga artiklar
 • tidigare studier av professioner inom samhällsbyggandet
 • erfarenhet av studier och eller arbete utanför Sverige inom relevant område
 • mycket goda kunskaper i svenska

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper, samt publikationslista
 • Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Personligt brev med kortfattad redogörelse av varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor
 • Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-1807
Kontakt
 • Maria Håkansson, Universitetslektor, maria.hakansson@abe.kth.se 08 - 790 92 80
 • Eva Pettersson, HR-handläggare, eva.pettersson@abe.kth.se 08 - 790 86 62
Publicerat 2018-10-08
Sista ansökningsdag 2018-11-28

Tillbaka till lediga jobb