Kungliga Tekniska högskolan, Institutionen för Samhällsplanering och miljö

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för Systemanalys och ekonomi vid Institutionen för Samhällsplanering och miljö utvecklar verktyg för att hjälpa andra att ta bättre beslut och ta fram bättre policyer, och samtidigt bidra till vetenskapen. Ämnet är tvärvetenskapligt och mångdisciplinärt. Det omfattar både teori- och modellutveckling för analys av bebyggelse-, transport- och kommunikationssystem på olika geografiska nivåer.

Arbetsuppgifter

Avdelningen för Systemanalys och ekonomi söker en postdoktor som ska ta en ledande roll i två parallella, pågående forskningsprojekt. Den anställda postdoktorn kommer att ha sin hemvist på avdelningen men också arbeta i nära samarbete med forskare på Integrated Transport Research Laboratory (ITRL), ett tvärvetenskapligt, långsiktigt forskningssamarbete mellan KTH, Scania, och Ericsson med projektstöd från en konstellation av ytterligare part.

Den anställda postdoktorn kommer att delta i två projekt med syftet att utveckla ett mer hållbart och jämställt transportsystem. Det första projektet, som finansierar 50% av postdoktorns tid, är CIVITAS ECCENTRIC,. Projektet utvärderar en rad demonstrationsinsatser i Stockholms stad som görs för att åstadkomma ett mer hållbart transportsystem i Stockholmsregionen. Projektet finansieras av EUs Horisont 2020 ramverksprogram. Postdoktorns roll är att stödja samarbetsparternas utvärderingsinsatser samt leda de stockholmsbaserade utvärderingarna och rapportera samlade effekter och genomförandeprocesser.

Det andra projektet, de resterande 50% av postdoktorns tid, finansieras av Naturvårdsverket och har titeln ”Mot hållbar elbilsanvändning”. Projektet syftar till att ta fram en integrerad strategi för utveckling av elbilladdningsinfrastruktur. Syftet med strategin är att uppmuntra en omställning av bilism med koldioxidintensiva fordon till elbilar utan att undergräva resande med andra, mer klimateffektiva färdmedel som gående, cyklande och kollektivtransport. Postdoktorn kommer primärt att genomföra kvalitativa studier om systemet av aktörer i Stockholmsregionen relevant för elbilladdningsinfrastruktur.

I båda projekten kommer postdoktorn själv att leda en stor del av projektets aktiviteter samt kommunicera resultaten både skriftligt i rapporter och vetenskapliga tidskrifter och muntligt på möten för allmänheten och internationella konferenser.

Postdoktorn kan eventuellt delta i avdelningens utbildningsverksamhet, till exempel som föreläsare för en delmängd av föreläsningarna i en kurs. Denna verksamhet kan uppgå till maximalt 10% av postdoktorns tid.

Kvalifikationer

Doktorsexamen inom samhällsbyggnad, samhällsplanering, transportsystem, hållbar utveckling eller annat område direkt relevant för båda forskningsprojekten. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (t ex vid sjukdom, föräldraledighet m.m.).

Sökande ska ha:

 • kunskaper om samhällsbyggnad och specifikt samhälls- eller transportplanering samt erfarenhet av att forska inom detta område
 • erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder (till exempel intervjuer och fokusgrupper, lärandehistorier)
 • erfarenheter av kvantitativa forskningsmetoder (till exempel signifikanstester och regressionsmodeller)
 • bevisad erfarenhet av att publicera i vetenskapliga tidskrifter
 • mycket goda kunskaper i engelska för att aktivt kunna bidra till interna och internationella möten på engelska samt skriva både vetenskapliga och populärvetenskapliga rapporter och artiklar
 • goda kunskaper i svenska för att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt med en bred samling stakeholders i Sverige samt att skapa arbetsmaterial på svenska

Sökande ska också ha förmågan att:

 • kunna arbeta självständigt, planera sina egna insatser och sköta en stor del av ett forskningsprojekt över en längre period framåt
 • kunna kommunicera och samarbeta kollegialt med interna och externa samarbetspartners genom att utveckla och underhålla välfungerande arbetsrelationer
 • kunna tydligt dokumentera resultat för både vetenskaplig och populärvetenskaplig publik

Preferens ges till sökande som också har:

 • kunskaper om hållbar utveckling och dess påverkan på transportfrågor och erfarenhet av att forska inom detta område
 • kunskaper om elbilsacceptans och elbilsanvändning och erfarenhet av att forska inom detta område
 • erfarenhet av att delta i och leda en del av ett EU-finansierat forskningsprojekt

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla följande:

 • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
 • Publikationslista.
 • Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 1 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 1 år.

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-1699
Kontakt
 • Joel Franklin, Universitetslektor, joel.franklin@abe.kth.se 08 - 790 83 74
 • Eva Pettersson, HR-handläggar, eva.pettersson@abe.kth.se 08 - 790 86 62
Publicerat 2018-10-05
Sista ansökningsdag 2018-11-05

Tillbaka till lediga jobb