Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teoretisk kemi och biologi med inriktning mot modellering av jonvätskor samt utveckling av nya beräkningsmetoder inom spektroskopi

Institutionen för Teoretisk kemi och biologi (TCB, https://www.theochem.kth.se/) söker en doktorand för att tillämpa metoder i teoretisk kemi för simulering av jonvätskor samt utveckling av beräkningsmetoder inom molekylär spektroskopi. Dessa jonvätskor är fria från halogener och har ett brett användningsområde inkluderande ljusabsorption i solceller, grön katalys, elektrokemi och smörjmedel. Simulering av gränsskiktet mellan jonvätska och fasta material kommer att vara av speciell vikt och genomföras med klassisk molekyldynamik. Metoder för spektroskopiska beräkningar baseras på kvantmekanik och ska utmynna i moduler i ett mer omfattande programpaket riktat mot effektiva beräkningar på dagens och morgondagens mest kraftfulla superdatorer.

Vi söker personer med civilingenjör- eller magisterexamen inom fysik eller kemi.

Detta projekt är en del i ett samarbetsprojekt mellan KTH och USTC (University of Science and Technology of China). Upp till halvdelen av tiden som doktorand kommer att spenderas vid detta prestigefyllda lärosäte i Kina och ge möjlighet att skapa en unik internationell profil för sin fortsatta karriär. TCB rekryterar två doktorander som båda kommer att ingå i detta initiativ och parallellt verka vid USTC.

Huvudhandledare för denna doktorand kommer att vara Prof. Patrick Norman vid TCB. Bihandledare kommer att vara Prof. Mark Rutland vid Yt och korrosionsvetenskap vid KTH samt Prof. Yi Luo vid TCB. Prof. Yi Luo är samtidigt föreståndare för HFNL institutet (Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale) vid USTC.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med ett av de mest framstående universiteten i Kina.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumni verksamhet.
 • Under tid vid KTH utgår månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, KTH:s anställningsförmåner. Under tid vid USTC utgår lön från USTC motsvarande månadslön vid KTH.
 • Reskostnader i samband med utbytet mellan KTH och USTC betalas av arbetsgivaren.

Behörighetskrav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KUrvalTH:s webbsida.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår) Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ÖK
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-1418
Kontakt
 • Patrick Norman, Prof. , panor@kth.se
Publicerat 2018-09-13
Sista ansökningsdag 2018-10-04

Tillbaka till lediga jobb