Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och Systemteknik

I Sverige och många andra länder pågår en utveckling mot en allt större mängd variabel förnybar kraftproduktion. Såväl vindkraft som solkraft förväntas öka mycket i framtiden. Samtidigt används alltmer IKT-teknik, t ex kontinuerligt mätning av flöden på kraftledningar, kontinuerlig ändring av parametrar till primär-reglering, införande av mer aktiv sekundär-reglering mm. I Sverige går vi mot ett system med mer automatik när det gäller att hålla balans per area, så kallade LFC-områden, samt även införande av kvartsmarknad. Mer IKT, dvs såväl mätning som styrmöjligheter i realtid, ökar möjligheten att kontinuerligt köra systemet närmare sina tekniska gränser även vid en stor andel vindkraft och utan att riskera systemsäkerheten. Men frågan är hur ett effektivt marknadssystem ska se ut, hur vattenkraftsägarna kan bidra, och vad som är möjligt/rimligt i system med mer styrning?

Målet med detta projekt är därmed att studera hur vattenkraften skall optimeras, sett ur ägarnas synvinkel, beroende på hur marknaden är designad. Beroende på hur marknadens regelverk sätts upp så kommer ägarna att optimera på olika sätt. Ett regelverk består här av en kombination av krav från systemansvarig myndighet och konkurrensutsatta produkter. Målet är därmed även att studera vad som är rationellt ur systemets synvinkel, dvs vilket regelverk som medför bäst utnyttjande av den flexibla vattenkraften och som gör att man kan utnyttja hela kraftsystemet så nära dess tekniska gränser som möjligt. Avdelningen har flera projekt inom optimering och vattenkraftsplanering och doktoranden kommer arbeta i en grupp tillsammans med dessa.

Projektets vetenskapliga utmaning är en kombination av optimering och stokastisk modellering eftersom såväl vindkraft, solkraft, tillrinning som elpriser är stokastiska variabler.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Projektet ingår i forskningsgruppen IRES (Integration of Renewable Energy Systems) vid avdelningen för elkraftteknik.  Denna består av ca 100 lärare, forskare och doktorander med en internationell bakgrund och arbetsspråket är engelska. Avdelningen har många excellenta partners över hela världen.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande måste inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom elektroteknik, industriell ekonomi, energi och miljö, energisystem, teknisk fysik eller motsvarande. Specialisering inom optimeringslära är en merit.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-1891
Kontakt
 • Lennart Söder, Professor, lsod@kth.se, +46 8 790 89 06
 • Anna Mård, HR-handläggare, rekrytering@eecs.kth.se, 087908489
Publicerat 2018-09-13
Sista ansökningsdag 2018-10-21

Tillbaka till lediga jobb