Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Området jord och bergmekanik är det teoretiska och tillämpade vetenskapen av det mekaniska beteendet för jord och berg och dess tillämpning. De nuvarande ämnesområdena som Avdelningen för Jord- och Bergmekanik arbetar med är bl.a. injektering av sprickigt hårt berg, risk- och tillförlitlighetsbaserade analyser för dimensionering och konstruktion i jord och berg, jordförstärkningsmetoder samt geodynamik. Mer om avdelningen kan läsas här: www.https://byv.kth.se/about/avd/job/jord-ochbergmekanik-1.764810

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Jord-och Bergmekanik

Vi söker en doktorand till Avdelningen för Jord- och Bergmekanik. Arbetsuppgifterna utgörs av doktorandstudier kopplade till forskningsprojektet ”Reparationsinjektering av dammar – utveckling av designkoncept för injekteringsridåer i berg”. Projektet har initierats eftersom det existerar ett behov av att förbättra kunskapen om hur reparationsinjektering i berggrunden under befintliga dammar ska genomföras. Syftet med projektet är att utveckla designkoncept för injekteringsridåer i berggrunden under dammarna, både för nya och befintliga dammar. Acceptanskriterier för injekteringen kommer också att utvecklas där hänsyn tas till erforderlig tätning samt risken för erosion av bruk och sprickfyllnadsmaterial. Doktoranden kommer under projektets gång stödjas av personer med kompetens inom området.

Sökande till denna tjänst bör ha civilingenjörsexamen i Samhällsbyggnad (eller motsv.). Goda kunskaper och intresse i geoteknik och bergmekanik är viktigt. Kunskaper inom injektering och dammsäkerhet är meriterande, liksom praktisk erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet. Den sökande ska behärska det engelska språket i både tal och skrift samt ha goda akademiska betyg.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen

Doktorandstudierna leder fram till en licentiatexamen under förutsättning att målen med forskarutbildningen uppnås. Tjänsten innebär en studietid på två år vid heltidsstudier. Därutöver förväntas doktoranden bidra med undervisningsinstatser och annan institutionstjänstgöring med upp till 20 % av en heltidsanställning, varför tjänsten kan förlängas med upp till ett halvt år.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 november eller enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-1605
Kontakt
 • Fredrik Johansson, Tf avdelningschef, lektor, 08-790 79 91, fredrik.johansson@byv.kth.se
Publicerat 2018-09-13
Sista ansökningsdag 2018-10-04

Tillbaka till lediga jobb