Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Brobyggnad

Med modern teknik för mätning och övervakning kan stora mängder information samlas in från våra system och anläggningar i samhället. För att tolka och utnyttja potentialen i dessa stora datamängder, behöver nya metoder utvecklas för tillståndsbedömning och beslut om åtgärder. Det kan handla om t.ex. vattenledningssystem, vägar, spårvägar eller broar som förses med givare och övervakningsutrustning. Som doktorand kommer du att arbeta med att utveckla nya metoder för tolkning av resultatet från sådana system. Metoder baserade på artificiell intelligens (AI) kommer att utvecklas för uppskattning av tillståndet och den återstående livslängden. Vidare kommer riskbaserade metoder för stöd av beslut om underhåll och åtgärder att utvecklas och utvärderas. Efter projektets genomförande förväntas du som doktorand att vara expert inom riskbaserad tillståndsbedömning.

Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med Stockholms Stadshus AB och dess dotterbolag (Stockholm Vatten och Avfall AB; SGA Fastigheter AB; Stockholms Hamn AB; AB Stokab), och inledningsvis baseras på de tekniska system som finns under deras förvaltning.

Doktorandprojektet kommer även att ingå som en del i forskningssamarbetet InfraMaint – Smart Integrated Infrastructure Maintenance, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som samlar forskare från universitet och institut med en inriktning mot underhållsfrågor inom kommunal infrastruktur. Mer information om InfraMaint hittas via följande länk: https://mistrainframaint.se/

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande måste inneha eller vara på väg att få en civilingenjörs- eller magisterexamen i samhällsbyggnad, väg- och vatten, datavetenskap, teknisk fysik eller närliggande områden. Vidare måste sökanden ha:

 • Starka akademiska meriter
 • Goda kunskaper i skriven och talad svenska såväl som engelska.
 • Grundläggande och dokumenterade kunskaper i programmering.
 • Erfarenheter inom maskininlärning, sannolikhetsbaserade metoder och riskanalys är meriterande.
 • Beredskap och viljan att bidra till vår forskning och att arbeta i ett internationellt forskarlag.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet. I linje med KTHs jämställdhetspolicy, uppmuntrar vi kvalificerade kvinnliga sökanden.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 14 januari 2019
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-1597
Kontakt
 • Raid Karoumi, Professor , 073-647 96 44
 • John Leander, Forskare, 076-134 14 30
Publicerat 2018-09-13
Sista ansökningsdag 2018-10-31

Tillbaka till lediga jobb