KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Forskningsprojekt

Legeringar med högt korrosionsmotstånd, såsom rostfritt stål och kobolt-krom-legeringar används som implantatmaterial, medicinska material eller material i kontakt med livsmedel. Risker med människors exponering mot dessa legeringar baseras på biokorrosionsreaktioner. De största potentiella hälsofarorna finns i samband med nötningspartiklar eller svetsrök från dessa legeringar. Biokorrosion, metall-protein-växelverkan, partikelegenskaper samt olika metallurgiska och ytkemiska faktorer är av stor betydelse för att kunna bedöma möjliga hälsorisker. Därför är det viktigt och av avgörande betydelse att studera och förstå dessa olika faktorer för att möjliggöra korrekt riskbedömning och kunna utveckla nya material och produkter samt svetsmetoder mer fördelaktiga ur ett hälsoperspektiv.

Arbetsbeskrivning

Licentiatprojektet (2 år) kommer undersöka biokorrosionsreaktioner mellan olika proteinhaltiga miljöer och legeringar av högt korrosionsmotstånd såsom rostfritt stål och kobolt-krom-legeringar. Effekten av olika svetsmetoder av rostfritt stål på partikelegenskaper, biokorrosionsreaktioner samt toxiska effekter av svetsrök som kan inandas kommer att undersökas. Olika in-situ och ex-situ analytiska metoder bl.a. spektroskopiska, elektrokemiska, mikroskopiska och ytkarakterisingsmetoder kommer att användas i projektet. Studien genomförs i nära samarbete med bl.a. Swerea Kimab, Karolinska Institutet, Uppsala Universitet och industripartners.

Forskarutbildningsämne: Kemi

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationer

Sökanden bör ha en civilingenjörsexamen i Materialkemi, Kemiteknik, Materialvetenskap, Pulvermetallurgi, Svetsning eller relaterat fält. Projektet är starkt tvärvetenskapligt och en bred teknisk bakgrund är en fördel. Det krävs god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska. Sökanden skall vara starkt motiverad för att utföra vetenskaplig forskning i nära samarbete med industripartners,ha väl utvecklad analytisk förmåga samt mycket god samarbetsförmåga. Ett genuint intresse och nyfikenhet för frågeställningen och multidisciplinära problem är en förutsättning. Erfarenhet av forskningsarbeten eller vetenskapliga publikationer är en fördel.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen:  Licentiat

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-1380
Kontakt
 • Inger Odnevall Wallinder, professor;, 08 790 6621, ingero@kth.se
Publicerat 2018-09-13
Sista ansökningsdag 2018-09-23

Tillbaka till lediga jobb