Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi eller Talteknologi

Vi söker en doktorand som är intresserad av artificiell intelligens, maskininlärning, språkteknologi och människa-robotinteraktion och som kommer att arbeta i ett nystartat projekt vid Institutionen för tal, musik och hörsel (www.kth.se/tmh) inom Skolan för elektroteknik och datavetenskap på KTH. Projektet finansieras av AI-satsningen WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, www.wasp-sweden.org), vilken erbjuder en forskarskola med forskningsbesök, samarbeten mellan universitet, och gästföreläsningar.

Det nystartade projektet heter ”Robot learning of symbol grounding in multiple contexts through dialog”, och är ett samarbetsprojekt mellan KTH och Örebro universitet. Syftet med projektet är att studera beräkningsmodeller som tillåter en robot att lära sig språk genom interaktion med människor, och att förstå innebörden hos ord i sin kontext (så kallad ”symbol-grounding”). För att en robot eller ett intelligent system ska kunna interagera med människor på deras språk är det viktigt att de kan lära sig att anpassa sitt symbolsystem och hur det är förankrat.

Den primära arbetsuppgiften kommer att vara forskning, men det kan också ingå en mindre del institutionstjänstgöring (t.ex. undervisning). Sökande ska ha en masterexamen (eller motsvarande) inom ett område som är relevant för forskningen, så som datavetenskap, språkteknologi eller kognitionsvetenskap. Sökande förväntas ha goda färdigheter i programmering, och erfarenhet av att arbeta med maskininlärning. Sökande skall vara starkt motiverad för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys, samt god samarbets- och kommunikationsförmåga. Sökande ska ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Vi förväntar oss också att sökande har ett djupt intresse för mänsklig kommunikation och lingvistik.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-1853
Kontakt
 • Gabriel Skantze / Professor, phone 0733-266669 / email skantze@kth.se
 • Ingela Somp / HR officer, somp@kth.se
Publicerat 2018-09-13
Sista ansökningsdag 2018-10-20

Tillbaka till lediga jobb