Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Centret ECO2 Vehicle Design (www.eco2vehicledesign.kth.se) söker nu en doktorand för ett projekt inriktat på funktionsmodellering med tillämpning på konceptuell design i tidiga utvecklingsfaser.

Projektet är inriktat på frågeställningar som rör funktionsmodellering och avvägningen mellan noggrannhet och förenklingar i hela analyskedjan, från framtagandet av modeller, genomförandet av simuleringar och utvärdering av resultat. Generellt gäller att detaljerade modeller kräver mer tid, bland annat på grund av den uttalade konflikten mellan beräkningsmässig komplexitet kontra noggrannhet. De avvägningar som behöver göras i arbetet med att utveckla en funktionsmodell för en specifik frågeställning, är komplexa och förutsätter förutom erfarenhet och insikt tillgång till strukturerad metodik och lämpliga kriterier.

Inom Centret ECO2 Vehicle Designs forskning sökes lösningar som balanserar ekonomiska och ekologiska hänsyn, ofta genom att formulera och lösa optimeringsproblem. Första steget i en sådan optimeringsprocess utgörs av framtagningen av en lämplig modell. Redan i detta skede avgörs huruvida man är framgångsrik i att hitta en lösning till det aktuella problemet. Till detta kommer att i de fall man söker hitta balanser och avvägningar mellan tvär-funktionella konflikter, blir frågan om modellkomplexitet ytterligare tillspetsad. Bakgrunden är att olika fysikaliska/matematiska modeller redan i grunden har inbyggt olika grad av beräkningskomplexitet och möjlig noggrannhet och därför behöver balanseras för att man överhuvudtaget ska kunna hitta en lösning till dylika kopplade problem.

Arbetet inom detta projekt kommer, liksom all verksamhet inom centret ECO2 Vehicle Design, att genomföras i nära samverkan med de fordonstillverkare som är engagerade i centret och ger bland annat möjlighet att under perioder av arbetet arbeta tillsammans med specialister på till exempel Volvo Lastvagnar i Göteborg. 

Forskarutbildningsämne: Farkostteknik

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För behörighet krävs civilingenjörsexamen i teknisk fysik, farkostteknik eller annan motsvarande utbildning med relevans för området, med en inriktning mot tillämpad matematik, mekanik, numeriska metoder, beräkningsvetenskap, eller liknande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • kunna utföra matematisk modellering, datorsimulering och matematisk optimering i allmänhet och datorbaserad optimering i synnerhet.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktors examen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2018-1245
Kontakt
 • Professor Peter Göransson, e-post: pege@kth.se tel: 08-790 7963
 • Lektor Ciarán O'Reilly, e-post: ciaran@kth.se tel: 08-790 80 85
Publicerat 2018-09-13
Sista ansökningsdag 2018-10-04

Tillbaka till lediga jobb