Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemiteknik

Koldioxid, CO2 är den gas som bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten och emissionerna av denna måste minskas. Fossilbaserade produkter måste ersättas, t ex med transportbränslen framställda genom förgasning av biomassa. Den rågas som produceras i förgasningen behöver uppgraderas och renas för att inte orsaka problem i nedströms katalytiska omvandlingssteg. En attraktiv teknisk lösning för att reducera antalet reningssteg är användning av en elektrokemisk smältkarbonatcell, vilken erbjuder separering av CO2, balansering av H2/CO-förhållandet, intern reformering av kolväten och syrgasproduktion i ett och samma steg. En tidigare konceptuell studie påvisade positiva resultat, men de tekniska möjligheterna för att kombinera förgasning av biomassa med en smältkarbonatcell måste utvärderas.

I detta projekt kommer de komplexa processer som äger rum i den elektrokemiska smältkarbonatcellen att studeras ingående. Toleransnivåer för föroreningar, möjligheten till regenerering efter förgiftning, aktiviteten för omvandling av tyngre kolväten, kinetik och reaktionsmekanismer är alla beroende av olika driftsparametrar och behöver utvärderas. För att i detalj studera de olika elektrodprocesserna kommer olika elektrokemiska tekniker användas. Mätningarna görs främst i små celler i laboratorieskala, tillsammans med mätteknik, som MS och GC. Karakteriseringsmetoder, som SEM-XRD, kommer också att användas. Senare i projektet kan även försök i stora celler komma att utföras.

Den aktuella doktorandtjänsten är finansierad genom Energimyndighetens program om biodrivmedel och är placerad på Avdelningen för Tillämpad Elektrokemi, vid Institutionen för Kemiteknik. På avdelningen arbetar drygt 20 doktorander, från en lång rad olika länder, tillsammans med halvdussinet seniora forskare och lärare.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Lämplig bakgrund för denna tjänst är civilingenjörsexamen eller masterexamen inom kemiteknik, processkemi eller liknande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Förmåga att utrycka sig väl i tal och skrift på engelska är ett krav och kunskaper i svenska är meriterande.
 • Goda förkunskaper i elektrokemi är meriterande men inte ett måste.

Vi söker kandidater som är motiverade för forskning med koppling till tillämpningar och hållbar samhällsutveckling.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktor

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) tillsammans med en webblänk till den fullständiga texten.
 • Kontaktinformation till två referenspersoner.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-1345
Kontakt
 • Carina Lagergren, Professor,, carinal@kth.se, 08-790 6507
 • Klas Engvall, Professor, kengvall@kth.se, 08790-8995
Publicerat 2018-09-13
Sista ansökningsdag 2018-10-04

Tillbaka till lediga jobb