Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Skolan för teknikvetenskap uppvisar ett brett utbud av forskning på internationell nivå, från grundläggande discipliner som fysik och matematik, till maskinteknik med tillämpningar som flygteknik och fordonsteknik. Vi erbjuder även ett brett program av utbildningar som leder till högskoleexamina i teknisk fysik, fordonsteknik och "öppen entré" samt ett antal internationella master-program. Den här tjänsten är placerad vid institutionen för Tillämpad Fysik.

Arbetsuppgifter

En ny inriktning inom solcells-teknik (fotovoltaiska komponenter) är byggintegration där funktionella solcells-komponenter blir en inbyggd del av bygg-konstruktionen. Typiskt består ett sk "Building Integrated Photovoltaics" -system (BIPV) av integrerade PV-moduler i en byggnadsstruktur såsom taket eller fasaden. Detta koncept kan också utvidgas till fönster. Även om fönstrets naturliga genomskinlighet bör bibehållas kan även en partiell omvandling av solljuset till elektrisk energi generera betydande energi-mängder när stora ytor är inblandade såsom t ex moderna glasfasader. 

I detta projekt kommer sol-koncentrerande nanokompositfilmer baserade på ljusemitterande kristaller (”luminescent solar concentrators”) laminerade på glas, att undersökas för detta ändamål. De ljusemitterande partiklarna utgörs huvudsakligen av kvantprickar av kisel som inkapslas i polymer-filmer av OSTE (off-stoichiometry thiol-ene). Arbetet kommer att bestå av nanopartikel-syntes med efterföljande ytfunktionalisering, framställning av ett polymer/nanopartikel-hybrid-material, komponentmontering och dess karakterisering. Karakterisering med olika tekniker på nano-nivå och med optiska instrument kommer att ske i våra labb samt i renrum (Electrum Laboratory) för att studera syntetiserade material och komponenter. I samarbete med ett företag (Mercene Labs AB) kommer nanokomposit-delen att utvecklas. 

Denna postdoktor-tjänst är en heltidsanställning i ett år med en eventuell förlängning på ytterligare ett år. Startdatumet är öppet för diskussion, helst oktober 2018.

Kvalifikationer

Sökanden ska ha erhållit doktorsexamen inom de senaste tre åren inom ett ämne som är relevant för forskningen, såsom kemi, fysik, nanoteknik eller solceller. Kandidater som förväntas disputera före projektets startdatum, är också välkomna att ansöka.

Sökanden ska helst ha kunskap om kemisk syntes och karaktäriseringstekniker för nanopartiklar, optiska fenomen i material och fotovoltaiska komponenter. Erfarenhet av kisel-ytkemi, luminescerande solkoncentratorer och/eller polymer-kemi är ett plus.

Sökanden ska uppvisa dokumenterad förmåga att publicera i kända internationella tidskrifter. Han eller hon måste vara starkt motiverad, kunna arbeta självständigt eller tillsammans med andra grupp-medlemmar. Projektlednings-kunskaper och god kommunikationsförmåga är andra fördelar. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla följande dokument i pdf-form: 

  • Motivationsbrev för ansökan
  • CV med publikationslistan
  • Betygs-kopior från relevanta universitets-examina
  • Referenser/kontaktpersoner

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2018-1134
Kontakt
  • Ilya Sychugov, Tillämpad Fysik, +46 8 790 4167, ilyas@kth.se
  • Tommy Haraldsson, MST, +46 8 790 7782, tommyhar@kth.se
  • Jan Linnros, Tillämpad Fysik, +46 8 7904370, linnros@kth.se
Publicerat 2018-08-16
Sista ansökningsdag 2018-09-16

Tillbaka till lediga jobb