Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Fiber och polymervetenskap

Vi söker en doktorand intresserad av att utveckla nya biobaserade funktionella polymera material med fokus på grön design och med en djup förståelse för materialens struktur-egenskapsförhållanden. Dagens polymera material är till en överväldigande andel olje-baserade, och trots stora ansträngningar för att skapa mer hållbara alternativ baserade på förnybara råvaror har vi långt kvar för att nå dit. Målet med detta projekt är att göra just det, skapa hållbara plaster, genom att applicera principerna för grön kemi under polymerernas syntes i kombination med ett livscykeltänk för deras användning och återanvändning. Utgångspunkten kommer att vara förnybara byggstenar som är tillgängliga i stora volymer och till ett rimligt pris, och polymerisationsreaktioner som inte använder toxiska kemikalier eller genererar avfall. Med detta som utgångspunkt kommer vi att arbeta mot att skapa bättre polymera material än de som finns tillgängliga idag, eller åtminstone sträva mot att ersätta någon eller några utvalda oljebaserade polymerer med biobaserade polymerer med motsvariga egenskaper. Förhoppningen är att de material som skapas inom projektet ska bidra till ett hållbart samhälle genom en reducerad miljöbelastning, samt fylla hålrum i struktur-egenskapsförhållanden som finns i dagens utbud av oljebaserade plaster.

Arbetet kommer att utföras på institutionen för fiber- och polymerteknologi. Detta innebär att doktoranden kommer att vara verksam i en bred, konstruktiv och inspirerande vetenskaplig miljö och få möjlighet till givande samarbeten inom området. Projektet finansieras av KAW.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, KTH:s anställningsförmåner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker en kandidat med examen på Masternivå i kemiteknik, kemi, polymerteknologi eller närliggande område, där en specialisering inom polymerteknologi eller makromolekylära material är en fördel.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den sökande förväntas vara en nyfiken och ambitiös person som är mycket motiverad för forskarstudier, har förmåga till självständigt arbete och kritisk analys samt har erkänt goda kommunikationsförmågor. Kunskap och erfarenhet inom polymerkemi, organisk kemi och praktisk erfarenhet av laborativt syntesarbete och karakterisering är en fördel. Den sökande ska ha en utomordentligt god nivå av engelska i både tal och skrift, samt utvecklad skrivförmåga och presentationskompetens.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

  • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
  • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  • Maximalt två rekommendationsbrev samt kontaktinformation till maximalt två referenspersoner.

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-0969
Kontakt
 • Karin Odelius / Universitetslektor, , hoem@polymer.kth.se, +46 8 790 80 76
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-08-19

Tillbaka till lediga jobb