KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemi

Titel: Katalysatorer för bränsleceller

Avdelningsinformation/Institution/Forskargrupp: Doktorandstudierna kommer att genomföras vid Tillämpad Fysikalisk Kemi, Skolan för Kemi, Bioteknologi och Hälsa, KTH. Arbetet ska ske inom ramen för projektet "Material för effektiva och konkurrenskraftiga bränsleceller" i vilket sex doktorander och fem seniorforskare, vid tre olika svenska universitet, kommer att vara verksamma. Projektets mål är att utveckla en ny generation alkaliska membranbränsleceller (AEMFC) baserade på nya alkaliska jonbytesmembran (AEM) och nya Pt-fria katalysatorer. Projektet är organiserat i fyra delar som inkluderar: Design och syntes av alkaliska jonbytesmembran; Utveckling av katalysatorer; Elektrokemisk karakterisering och utvärdering av verkliga bränsleceller i laboratorieskala; Modellering.

Arbetsuppgifter: Vi söker en doktorand till syntes och karakterisering av katalysatormaterial för alkaliska membranbränsleceller. Tillverkningen av nanopartiklar kommer i huvudsak att ske med joniserande strålningsinducerad syntes. Joniserande strålning kan användas för redoxreaktioner och möjliggör mindre användning av kemikalier i processen. Struktur, kemisk sammansättning, ytmorfologi och andra fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanokatalysatorerna kommer att karakteriseras med hjälp av analytiska metoder, såsom elektronmikroskopi (SEM, TEM), röntgendiffraktion och röntgenspektroskopi (XAS, XES, EXAFS, XPS ). Det erhållna materialet kommer att levereras till partners i projektet för elektrokemisk utvärdering och analys av prestanda i verkliga laboratoriebränsleceller.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, KTH:s anställningsförmåner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

Den sökanden förväntas inneha eller vara på väg att få en masterexamen i kemi eller fysik. Viss erfarenhet inom materialkemi eller materialfysik är önskvärd.

Vi letar efter en starkt motiverad person som kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra kollegor. Den kandidat som får tjänsten behöver ha goda analytiska och problemlösande färdigheter. God muntlig och skriftlig engelska är ett krav. Kunskaper i svenska är meriterade.

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: TeknD i Kemi

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-0966
Kontakt
 • Inna Soroka, Dr.;, 08 790 9270, soroka@kth.se
 • Carina Lagergren, Professor; , 08 790 6507, carina@kth.se
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-07-15

Tillbaka till lediga jobb

Planerat underhåll

Söndagen den 24 februari kommer Varbi att vara stängt för sökande och rekryterare under 06.00-10.00. Detta på grund av ett ordinarie underhållsarbete på vår plattform för att ytterligare förstärka säkerheten och stabiliteten i Varbi.