Kungliga Tekniska högskolan

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Industriell produktion

Vi bjuder in sökande till en doktorandtjänst inom forskning av cirkulära tillverkningssystem och deras implementering. Den valda kandidaten kommer att ansluta sig projekt som syftar till att hjälpa den europeiska tillverkningsindustrin att omvandla sin linjära modell till en cirkulär tillverkningsmodell. Detta innebär ett fundamentalt nytt tillvägagångssätt för hantering av resurser och hushållande av dessa.

Kandidaten kommer huvudsakligen att arbeta i ett nationellt finansierat projekt som syftar till att utforma informationshanteringssystem och samarbeta med IoT-utvecklarna för att skapa ett cirkulärt symbiossystem. Kandidaten kommer även att deltaga/bidra i ett EU-finansierat projekt specifikt med fokus på forskningsaktiviteter som har koppling till utveckling och implementering av ICT-plattformar för multipla livscykler i två ledande europeiska tillverkningsföretag.

Vi erbjuder

  • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
  • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
  • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
  • Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, KTH:s anställningsförmåner.
  • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
  • Forskarstudier i ett ämne som är högaktuellt idag och viktigt i framtiden med sin koppling till både innovationsledning och hållbar utveckling och som attraherar engagerade och förändringsvilliga forskare.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den utvalda sökanden förväntas ha eller vara på väg att erhålla en civilingenjörsexamen inom ett av följande eller besläktade discipliner: Maskinteknik eller Produktion och tillverkningsteknik. Den sökanden ska ha en excellent akademisk meritportfölj och väl utvecklade förmågor med referens till analytiska och problemlösande färdigheter. Vi letar efter en starkt motiverad person som kan arbeta självständigt och är villig att deltaga i avdelningens utbildningsverksamhet. God muntlig och skriftlig engelska krävs. Svenska språkkunskaper värderas högt.

Ytterligare krav (det anses vara en merit om du uppfyller alla eller några av dessa):

 • Publikationer som visar din förmåga att skriva vetenskapligt
 • Kunskap inom industriell symbios
 • Kunskap i IoT och IT-system för tillverkande företag
 • Kunskaper inom datamodellering och integration
 • Grundläggande programmeringsfärdigheter
 • Tidigare erfarenhet från att leda/arbeta i forskningsprojekt

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen:

Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse/ca början av Hösten 2018
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2018-0855
Kontakt
 • Amir Rashid, Universitetslektor, 08-790 63 73, amirr@kth.se
 • Maya Öberg, Personalhandläggare (för HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-08-15

Tillbaka till lediga jobb