Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fiber- och polymervetenskap

Den aktuella tjänsten, som finansieras internt av KTH Skolan för kemi, bioteknik och hälsa, syftar till att öka samverkan mellan institutionen för Fiber- och polymerteknologi och avdelningen för nanobioteknik vid institutionen för Proteinvetenskap. Tjänst är tvärvetenskaplig och syftar till att kombinera kunskap inom området ytmodifiering (med bio-polymerer såsom cellulosa) med kunskapen inom området mikrofluidik för biomedicinska tillämpningar. Under det senaste decenniet har cellulosa i form av olika typer av nanocellulosa utvärderats för många olika typer av applikationer men inte specifikt inom diagnostik. Olika typer av cellulosa material kan framställas och modifieras med antingen kemisk ympning eller fysisorption för att öka interaktionen med andra material som är relevanta för biomedicinska tillämpningar såsom diagnostik. Där mikrofluidik har potential att driva utvecklingen av nya protokoll och prisvärda instrument för specifika bioanalyser. Dina uppgifter som forskarstuderande kommer att vara att, utifrån polymera material, utveckla avancerade mikrofluidiska verktyg för bioapplikationer.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, KTH:s anställningsförmåner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
  • Särskilda behörigheter: avlagt en examen på avancerad nivå inom kemi, fysik eller bioteknik (eller liknande områden).

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • ha laboratorieerfarenhet inom kemi,
 • ha goda studieresultat i framförallt relevant ämnen för detta projekt,
 • ha mycket goda kunskaper i engelska

Det är meriterande om du har ytterligare kunskaper inom polymerkemi, fiberteknologi, bioteknik, mikrofluidik, ytkemi eller ytkaraktäristiska metoder som du fått genom exempelvis ditt examensarbete eller läst extra kurser på universitet eller högskola.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.
Som person är du självgående och ihärdig. Du har förmågan att arbeta hårt, samt lägga tid, energi och engagemang i ditt arbete. Du förblir fokuserad på ditt arbete och ser till att det blir slutfört. Du kommer att ta ett stort ansvar för att ditt arbete går framåt och du försäkrar att ingenting lämnas åt slumpen. Du blir en del i ett större forskningsteam där du förväntas bygga upp kontaktnät både inom och utanför din grupp så det är viktigt att du är duktig på att kommunicera och skapa relationer. Vi kommer lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Målexamen: Doktorexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-0962
Kontakt
 • Torbjörn Pettersson / Universitetslektor, , torbj@kth.se, 08-790 81 60
 • Aman Russom / Universitetslektor, , aman@kth.se, 08-790 983
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-07-22

Tillbaka till lediga jobb