Kungliga Tekniska högskolan

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Maskinkonstruktion, med inriktning mot förbränningsmotormekatronik.

Allt högre krav på miljöneutrala transporter driver integrationen mellan förbränningsmotorns mekaniska, termodynamiska och mekatroniska delsystem allt tightare. Det utannonserade doktorandprojektet är ett samarbete mellan Förbränningsmotorteknik KTH, lastbilstillverkaren Scania CV AB och FFI.

Projektet syftar till att minska miljöpåverkan från motorer för tunga fordon genom användandet av den senaste mekatroniken. Forskningsfokus är hur självantändning i gasmotorer kan undvikas med hjälp av sensorer och snabb reglerteknik. Ett av projektets viktigaste delar är utredandet av hur den snabba reglertekniken kan möjliggöra effektivt användande av biogas.

Projektet sker i nära samverkan mellan akademi och industri. Som forskarstudent kommer du under perioder att vara stationerad i industrin och praktikperioder kommer att vara ett naturligt inslag i utbildningen.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet anses uppfylld av sökande med civilingenjörsexamen (eller motsvarande M.Sc.) inom maskin-, energi-, fordons-, regler-, data-, elektroteknik, mekatronik eller teknisk fysik.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi tror att en kandidaten, för framgångsrika forskarstudier, behöver följande kompetens och egenskaper.

 • Mycket goda kunskaper (läs. betyg i övre kvartilen) inom minst ett av områdena mekatronik, reglerteknik, modellering eller signalbehandling i kombination med goda kunskaper (läs. betyg i övre halvan) inom minst två av de övriga områdena.
 • God kännedom om förbränningsmotorns funktion samt god kännedom om termodynamik.
 • Kunskaper inom förbränningskemi och strömningsteknik är meriterande liksom ett eller ett par års industriell erfarenhet från arbete med förbränningsmotor -kalibrering, -funktionsutveckling eller med reglering av förbränningsmotorer.
 • Hög självständighet inför tilldelade uppgifter, en stark drivkraft att nå uppsatta mål och en attityd som är inkluderande och samarbetsfokuserad är absoluta krav.
 • Vana av att läsa och sammanställa tekniska och vetenskapliga dokument under tidspress liksom dokumenterad erfarenhet av teknisk och/eller vetenskaplig rapportskrivning är meriterande.
 • Kunskaper i engelska som möjliggör obehindrad kommunikation inom området såväl muntligt som skriftligt.
 • Grundläggande kunskaper i svenska motsvarande:
  • Du klarar, från första dag att prata svenska på fikaraster och att kommunicera med understödjande personal som inte har goda kunskaper i engelska.
  • Du klarar av att, under ditt första år, lära dig svenska så bra att du kan ta till dig industriell bakgrundsdokumentation på svenska utan hjälp av datorprogram eller översättare. Efter det första året kommer handledning att ske på svenska.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen:

Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2018-0851
Kontakt
 • Anders Christiansen Erlandsson, Professor , 08-790 78 93, ace@itm.kth.se
 • Ola Stenlåås, Docent (frågor kring tjänst/projekt), 08-553 827 08, ola.stenlaas@scania.com
 • Maya Öberg, Personalhandläggare (för HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-08-12

Tillbaka till lediga jobb