Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH bygger upp en forsknings- och utbildningsmiljö inom området hållbar produktionsutveckling (HPU) vid skolan för Industriell Teknik och Management. Miljön utvecklas på KTH:s nybyggda campus i Södertälje i tät samverkan med bl a Scania och AstraZeneca och inriktas mot produktionsledning, produktionslogistik och industriell driftssäkerhet.

HPU utökar nu forskargruppen med en doktorandtjänst inom Production management med fokus på lean green produktionsutveckling och hur miljöförbättringsarbete kan användas för att skapa hållbara och effektiva produktionsprocesser i industrin.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Industriell ekonomi och organisation

Vi söker dig som är intresserad av att fördjupa dig inom det högaktuella produktionsområdet. Forskningsuppgiften utgår ifrån frågan hur man genom att integrera metoder för miljöförbättringsarbete i företagens etablerade lean-struktur kan öka engagemanget även för utveckling av det tekniska produktionssystemet för ökad miljöeffektivitet och produktivitet.

Vi samarbetar med Institutionen för industriell ekonomi och organisation, och du blir som doktorand antagen till deras doktorandprogram under den första fasen av doktorandstudierna. Tjänsten är placerad på KTH:s campus i Södertälje. Som doktorand förväntas du uppfylla doktorandprogrammets krav på studier och godkänd doktorsavhandling. Anställningen är på fem år och inkluderar eget lärande, forskning samt 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Vår forskning utgår från industribehovet och förutom framtagning av forskningsresultat av god vetenskaplig kvalitet prioriterar vi den industriella nyttan. Utgångspunkten är kunskapsutveckling som bidrar till ökad hållbarhet i industri och samhälle. Då vi utökar utbildningsportföljen ges goda möjligheter att bidra till kursutveckling. Du erbjuds även möjlighet att bygga goda nationella och internationella nätverk inom produktions- och hållbarhetsområdet, bl a via KTH:s Leancentrum i Södertälje och kompetenscentrat Helix.

 Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, KTH:s anställningsförmåner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Som särskild behörighet krävs kunskap om industriell produktion, produktionssystem och lean produktion. Du bör ha ett systemtänkande, och förmåga att tänka strategiskt samt med god kvalitet skriva och presentera material på engelska. Grundläggande miljökunskap och insikt i förändringsarbete är meriterande liksom förståelse för och gärna erfarenhet av projekt med industriella parter då doktorandtjänsten har stark industriell koppling. Därutöver kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper, lämplighet samt ditt personliga intresse av att arbeta för att uppnå CO2-neutrala fabriker. Vi förutsätter att du kan svenska eller har en vilja att lära dig på kort tid.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen:

Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse/så snart som möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Södertälje
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2018-0845
Kontakt
 • Monica Bellgran, Professor, 08-790 95 01
 • Seyoum Eshetu Birkie, Bitr. Universitetslektor, 08-790 94 35
 • Maya Öberg, Personalhandläggare (för HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-08-10

Tillbaka till lediga jobb