KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Transportvetenskap

Avdelningen för Transportplanering, ekonomi och teknik driver framstående forskning och utbildningsprogram för framtidens transportsystem. Forskningen är tvärvetenskaplig och täcker alla transportsätt för personliga resor och varor, främst inom väg, järnväg och kollektivtrafikområdet, såväl inom trafikteknik som transportmodeller. Forskningen omfattar utvärderingar av transportinvesteringar, resvanor, miljöpåverkan, hållbara transportsystem, väg- och järnvägsdrift och styrning. Vi är del av många nationella och internationella projekt rörande utveckling och analys, och har omfattande samarbeten med beslutsfattare och tjänstemän.

Vid avdelningen finns bland annat Tågtrafikgruppen, som även är en del av KTH Järnvägsgruppen (kompetenscentrum inom systemövergripande järnvägsfrågor) där nedanstående tjänst kommer att förläggas.

Arbetsbeskrivning
Tjänsten är inriktad mot att analysera fortsättningar för implementering av ERTMS L3, som är den högsta nivån av den nuvarande beskrivningen av framtidens europeiska signalsystem för tågtrafik. Kartläggningen skall omfatta teknologiska, organisatoriska, juridiska och andra faktorer, men huvudvikt ska läggas på teknologin. ERTMS L3 är till stor del baserat på dagens teknologi, men kommer att implementeras i framtiden. Det är därför önskvärt att systemet baseras på standardlösningar med ny teknologi som stödjer både nuvarande och framtida behov hos signalsystem. Bakåtkompabilitet mot dagens ERTMS, enkel och kostnadseffektiv migration och förmåga att vara anpassningsbar till framtida teknologier kommer att vara viktig.

Målet är att se vilka krav som behöver tillfredställas för att få kunna trafikera ERTMS L3 fullt ut givet nytt radiosystem efter GSM-R samt tillförlitliga system inom positionering och tågintegritet.

Syftet med doktorandprojektet är att beskriva förutsättningar för införandet av ERTMS L3 med utgångspunkt från krav och vad som är tekniskt och praktiskt möjligt.

I arbetet ingår utöver den tid du spenderar i din egen forskarutbildning också arbete vid institutionen till 20 % som främst avser grundutbildningen vid KTH.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande måste ha en masterexamen eller motsvarande inom ett relevant område, matematisk modellering, mjukvaruutveckling, datavetenskap eller liknande. Intresse för transportsystem, gärna järnväg och signalsystem är en merit.

Urval

Kandidaten bör ha väl utvecklade analytiska och kommunikativa förmågor. Goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska är ett krav

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen:

Licentiat, 2 år

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-1164
Kontakt
 • Anders Lindahl, projektledare, 08-790 80 95, E-post: anders.lindahl@abe.kth.se
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-08-08

Tillbaka till lediga jobb