Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för hållfasthetslära bedriver grundläggande och tillämpad forskning inom biomekanik, kompositmekanik, kontaktmekanik, brottmekanik och utmattning, materialmekanik och pappersmekanik. Det finns starka kopplingar till industri och offentliga aktörer. Doktorandprojektet vid institutionen för hållfasthetslära kommer att drivas med professor Peter Gudmundson som projektledare och huvudhandledare.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Hållfasthetslära

Den snabba ökningen av eldrivna fordon kräver en intensiv batteriutveckling. Vi söker nu en doktorand till projektet ” Modellering av svällningsinducerad degradering i litium-jon batterier”. Upprepad laddning och urladdning av batterier leder till motsvarande svällning och krympning av elektroderna vilket kan leda till delaminering, lokal buckling, initiering av porer och förlorad elektrisk kontakt mellan ledande material. Målet med projektet är att ta fram tillförlitliga konstitutiva modeller och skadekriterier. Modellerna kommer att verifieras med experiment. Resultaten kommer att användas för att optimera battericeller och deras drift.

En stor del av forskningen är riktad mot mikromekanisk modellering. En sådan modell ska tas fram där individuella elektrodpartiklar, bindemedel och porer tas i beaktande. Modellen kommer sedan användas för att ta fram en konstitutiv modell lämplig för elektrodens längdskala. Modellerna kopplas till elektrokemiska modeller som beskriver, till exempel, transport av litium.

Projektet är ett samarbete med avdelningen för elektrokemi på KTH där vissa modellexperiment kommer att genomföras. Det finns också ett nära samarbete med Scania CV AB, Volvo Cars och AB Volvo samt med det nationella centret ”Swedish Electromobility Centre”. Projektet finansieras av Energimyndigheten. I september så börjar en annan doktorand i ett projekt om modellering av sprickbildning i elektrodpartiklar och mellan elektrodpartiklarna och bindemedlet. De två doktorandprojekten är starkt sammankopplade och ett tätt samarbete mellan projekten förväntas.

Doktorandanställningen avser i första hand fyra år med möjlighet till anställning under maximalt fem år. Upp till 20 % institutionstjänstgöring ingår i tjänsten.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • uppvisa starka akademiska meriter och ha goda kunskaper i skriven och talad engelska
 • uppvisa dokumenterad kunskap inom beräkningsteknik och programmering ha erfarenhet av beräkningar med FEM
 • ha breda kunskaper i fysik och teknik samt ett intresse för interdisciplinära problemställningar
 • ha goda kunskaper i matematik och intresse för matematisk modellering
 • att verka som övningsassistent vid undervisning i sal och vid laborationer samt att presentera forskningsresultat i olika sammanhang

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktor

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2018-0900
Kontakt
 • Professor Peter Gudmundson, e-post: petergu@kth.se
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-08-10

Tillbaka till lediga jobb