Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi

Studier avseende struktur och funktion hos biomembran, samt membranproteiner och membranmikrodomäner. Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur lipid- och proteinsammansättning hos biomembran påverkar dess molekylära struktur och funktion, vilket är av stor vikt för att kunna förstå biologiska processer som cell signalering membrantransport, men även sjukdomar kopplade till dessa processer.

Relevanta arbetsuppgifter innefattar, men är ej begränsade till, molekylärbiologiska och biokemiska metoder för produktion och karakterisering av membranproteiner samt biofysiska metoder för studier av biomembran, bland annat med nanoinfraröd(IR)-mikroskopi. Det ingår även att ta fram sätt att framställa membranprover för nano-IR-studier.

Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för industriell bioteknologi och Institutionen för kemi vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) (https://www.kth.se/cbh/skolan-for-kemi-bioteknologi-och-halsa-1.763561) med placering vid Albanova Universitetscentrum (https://www.albanova.se).

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, KTH:s anställningsförmåner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Det är en fördel om du har en civilingenjörsexamen i biokemi, biofysik, kemi eller motsvarande kompetens. Erfarenhet inom en eller flera av följande områden anses meriterande: teoretisk kunskap förvärvad genom studier samt praktisk kunskap förvärvad genom projektstudier eller motsvarande gällande lipider och biologiska membran, membranproteiner, vibrationsspektroskopi, atomkraftsmikroskopi, röntgendiffraktion, preparation av Langmuir-Blodgett- och Langmuir-Schäfer-filmer, molekylärbiologi, proteinbiokemi, och strukturbiologi.

Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav. En lämplig sökande ska ha god förmåga till självständigt arbete och kritisk analys, förmåga att driva ett forskningsprojekt, samt vara starkt motiverad för akademisk forskning med fokus på grundforskning men även för tillämpade frågeställningar inom fältet. Sökande ska ha god samarbets- och kommunikationsförmåga med andra personer inom och utanför den egna forskargruppen. Dessutom kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen:

Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Beslut angående anställning som doktorand kan inte överklagas.

Information om doktorsprogrammet i Bioteknologi:

https://www.kth.se/cbh/utbildning/forskarutbildning/doktorsprogrammet-i-bioteknologi-1.787268

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Ansök via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis, kursutdrag, och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på något av dessa språk.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen, och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Maximalt tre representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument får inte överstiga 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Fullständig kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-0932
Kontakt
 • Christina Divne, professor, divne@kth.se, +46 8 790 99 80
 • Magnus Johnson, universitetslektor, magnusj@kth.se, +46 8 790 99 11
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-07-31

Tillbaka till lediga jobb