Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Institutionen för elektroteknik och datavetenskap inbjuder ansökningar om en doktorandposition inom området för säkerhetsteknik och försäkran av pålitlig system med fokus på integration av datadriven teknik och modellering och verifiering av cybersäkra järnvägssystem.

Traditionellt har säkerhet och pålitlighet betraktats som två separata tekniska domäner. Moderna tillförlitliga system blir alltmer öppna och kräver tekniska tillvägagångssätt som stöder säkerhetsmedveten analys av pålitlighet. En sådan analys bör bidra till att identifiera sårbarheter som kan utnyttjas för att äventyra säkerheten och underlätta utvecklingen av en effektiv återhämtnings- och skyddsstrategi.

Digitalisering av pålitlig system, i synnerhet inom järnvägsdomen, möjliggör en samling av rik uppsättning data från en mängd olika sensorer. Genom att använda maskinlära, AI och avancerad modellering för analys och processuppsamlad data kan vi skapa en "digital tvilling" - en digital kopia av det fysiska systemet. En "digital tvilling" lär sig kontinuerligt och förfinar sig för att hålla en nära likhet med det verkliga systemet genom att samla in och analysera en mängd olika sensoriska och historiska data. Det kan användas för att modellera och analysera olika aspekter av systemhantering inklusive cybersäkerhet.

Målet med studien är att skapa och validera en "digital twin" ram som möjliggör en automatisk modellering och analys av cybersäkerhet i den järnvägs-domänen. Vi strävar efter att skapa ett ”cyber-secure-by-design” tillvägagångssätt som integrerar datadriven teknik med formell modellering och analys. Ramverket bör stödja en kraftfull automatiserad övervakning och analys av kontroll- och dataflöden, emulering av säkerhetsattackernas inverkan på systemsäkerhet och identifiering av kritiska sårbarheter. Videre ska rammen understödja en utveckling av flera lagerskydd och riskreducerande mekanismer som säkerställer systemets motståndskraft.

Vi erbjuder

Den framgångsrika sökanden kommer att vara medlem i teoretisk datalogi avdelningen på KTH. Gruppen har en stark historia i utvecklingen av formella tekniker för pålitliga och säkra system. Det är aktivt i flera europeiska och nationella projekt. Den framgångsrika sökanden förväntas utföra forskning inom området pålitliga och säkra autonoma system, vilket också innebär samarbete med nationella och internationella partner.

Behörighetskrav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • - avlagt en examen på avancerad nivå eller vara nära en avslutning i datavetenskap eller mjukvaruutveckling
 • - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • - på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den ideala kandidaten har också kunskaper på ett eller flera av följande områden: säkerhet, maskininlärning, AI, formella metoder, verifiering, modelldriven teknik

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen

Doktorsexamen Datalogi

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-1324
Kontakt
 • Elena Troubitsyna, , elenatro@kth.se
 • Ingela Somp / HR, somp@kth.se
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-09-17

Tillbaka till lediga jobb