Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Medicinsk teknik

Forskargruppen arbetar med kontrastförstärkt medicinsk bildbehandling. I synnerhet experimentellt och teoretiskt arbete om karaktärisering av strukturella och fysiska egenskaper av multimodala kontrastmedel, identifiering avmekanismen för sonoporation och kavitation, förståelse av dynamiken i multifasmedium i biomedicinska tillämpningar. Senaste arbetet har varit fokuserat inom ultraljudsbehandling med hög frekvens och fotoakustisk avbildning i vivo genom att använda små laboratoriedjur, samt att utveckla nya och förbättra befintliga metoder för visualisering och kvantifiering av multimodala kontrastmedel.

Forskningsmålet med doktorandtjänsten är att ytterligare förbättra befintliga samt utveckla nya kontrastsekvenser för diagnostik och terapi med hjälp av den prekliniska ultraljudplattformen Verasonics, som tillhör Jonassons centrum för medicinsk avbildning.

Arbetet kommer att genomföras i samarbete mellan Institutionen för Medicinteknink och hälsosystem och Institutionen för Fiber- och polymerteknik. I projektet kommer doktoranden att utveckla och karakterisera av nya typer av skräddarsydda kapslar för förbättrad ultraljudsavbildning och kontrollerad läkemedelsleverans. I synnerhet kan kapslar baserade på cellulosa nanofibrer i kombination med läkemedel användas för fördröjd och målinriktad läkemedelsavgivning eller, efter autistisk droppavdunstning, som ett kontrastmedel i farmaceutiska och biomedicinska tillämpningar.

Den framgångsrika kandidaten har en civilingenjör eller M.S.c examen i biomedicinsk teknik, kemiteknik, elektroteknik, datavetenskap, tillämpad fysik eller motsvarande.

Tidigare erfarenhet av kliniska och forskningsbaserade ultraljudsplattformar samt hydrofonsystem är meriterande. Erfarenhet av akustisk droppdampning samt goda kunskaper inom kemi anses vara av extra värde. Stor vikt läggs på utmärkt kommunikationsförmåga, en proaktiv och konstruktiv personlighet samt flytande engelska, både i tal och i skrift. Förmågan att slutföra och dokumentera de tilldelade uppgifterna är ett krav.

Tjänsten är en vanlig doktorandanställning på KTH och finansieras genom CBH-skolan.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, inom relevant ämne som biomedicinsk teknik, elteknik, datavetenskap, tillämpad fysik,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Tidigare dokumenterad kunskap om och erfarenhet av att arbeta med ultraljud och ultraljudskontrastmedel ses som meriterande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt, och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Det är också viktigt att sökanden har utmärkta kommunikationsegenskaper, en proaktiv och konstruktiv personlighet, samt flytande kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen:Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2018, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-0935
Kontakt
 • Dmitry Grishenkov, lektor, docent medicinsk tekn., +46 8 790 97 20, dmitryg@kth.se
 • Anna Svagan Hanner, Dr., + 46 70 998 86 22, svagan@kth.se
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-08-01

Tillbaka till lediga jobb