Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Teknisk mekanik, Strömningsmekanik

Tanken med det aktuella projektet är att tillämpa djupa inlärningstekniker för att förutsäga flöden i olika situationer, genom att använda olika typer av träningsdata. Tillgängligheten av stora databaser tillsammans med avancerade beräkningsenheter (t.ex. GPUs) och öppen programvara har gjort det möjligt att förbättra prestandan av inlärningssystem i olika domäner inklusive datasyn och taligenkänning. Dessa framsteg är oftast i ”övervakade scenarier” där ett djupt nätverk kan lära sig en rik representation av data, genom olika lager av olinjära transformationer, vilket gör approximationen av mycket komplexa funktioner enklare. Inom detta projekt strävar vi efter att ta fram de senaste algoritmerna som utvecklats inom området maskininlärning och datorvision för att modellera flöden i kontrollerade (simulerade) scenarier. I synnerhet kommer ett ”fully-connected” nätverk med olika antal lager och enheter per lager att försökas som en baslinje.Maskininlärningstekniker för allmänna tillämpningar, i synnerhet strömningsmekanik, kommer att utvecklas. Slutgiltiga målet är att reproducera dataset från direkta numeriska simuleringar (DNS) av väggbundna turbulenta flöden, men vi kommer att börja med att utvärdera prestanda för den djupa inlärningsmetoden med förenklade turbulenta flödesdata

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, KTH:s anställningsförmåner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Projektet kommer att vara en del av SeRC (Swedish e-Science Research Centre) och Linné FLOW Centre, och kommer att profitera från nätverket inom båda centra när det gäller e-Science och strömningsmekanik. Projektet är också i samarbete med RPL (Robotics, Perception and Learning), och studenten kommer att ingå i forskningsmötena i denna grupp.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

En lämplig bakgrund för denna position är civilingenjör i datavetenskap, fysik, matematik eller mekanik med specialisering inom strömningsmekanik, beräkningsmetoder och / eller tillämpad matematik. Förutom de traditionella akademiska meriterna anses ett relevant examensarbete, internationell erfarenhet och språkkunskaper som fördelaktiga kvalifikationer.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökande måste vara starkt motiverade för doktorandstudier, ha förmåga att arbeta självständigt och utföra kritisk analys samt att goda förmågor att kooperera och kommunicera.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktor

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Höst 2018 enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2018-0868
Kontakt
 • Bitr lektor Ricardo Vinuesa, e-post: rvinuesa@mech.kth.se, tel: 08 790 71 52
 • Bitr lektor Hossein Azizpour, e-post: azizpour@kth.se, tel: 08 790 6719
 • Univ lektor Philipp Schlatter, e-post: Pschaltt@mech.kth.se, tel: 08 790 71 76
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-08-01

Tillbaka till lediga jobb