KTH, Skolan för kemi, bioteknologi & hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemi

Plats som forskarstuderande i ett samarbetsprojekt mellan institutionen för proteinvetenskap och institutionen för kemi.

Vi söker dig som vill hjälpa oss att förstå hur några av naturens starkaste material är uppbyggda på molekylär nivå.

Proteiner har stor potential att användas för att framställa nya material för många olika tillämpningar, t.ex. medicinska biomaterial eller textilfibrer. Ett exempel på ett naturligt material som används inom båda dessa områden är silke. Med modern bioteknologi kan vi designa proteinmaterial med skräddarsydda funktioner. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan My Hedhammars grupp, som studerar rekombinanta spindeltrådsproteiner och Christofer Lendels grupp som utforskar protein-nanofibriller från industriella biprodukter. Materialegenskaperna hos båda dessa system är starkt kopplade till proteinernas molekylära struktur och framförallt till hur de bildar beta-sheet struktur.

I detta projekt vill vi studera strukturen hos dessa material på molekylär nivå med fastfas NMR. Denna metod har under de senaste åren utvecklats mycket snabbt och är idag den främsta metoden för högupplösta strukturstudier av protein-nanostrukturer. NMR-studierna kommer att kompletteras med elektronmikroskopi-experiment.

Vi erbjuder

Arbetet i projektet kommer att ge dig omfattande praktisk erfarenhet från proteinkemi, rekombinant produktion av proteiner, peptidsyntes, fastfas NMR experiment, elektronmikroskopi och strukturmodellering.

Arbetet kommer att handledas av docent/universitetslektor My Hedhammar på institutionen för proteinvetenskap och docent Christofer Lendel vid avdelningen för tillämpad fysikalisk kemi. Mer information om forskning inom dessa grupper finns här:

www.kth.se/profile/myh

www.kth.se/profile/lendel/

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, KTH:s anställningsförmåner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

Vi söker en kreativ och motiverad kandidat med en masterserexamen (eller motsvarande) inom ett ämne som är relevant för projektet, t.ex. strukturbiologi eller biofysikalisk kemi. Eftersom projektet är tvärvetenskapligt, bör den sökande också har ett starkt intresse för att bredda sin kunskap och ta sig an nya utmaningar med entusiasm. Vi sätter stort värde på förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp och att ta ansvar för att arbetet utvecklas. Tidigare erfarenhet från experimentellt arbete med fastfas-NMR är en stark merit. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska krävs.

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: TeknD

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-0864
Kontakt
 • Christofer Lendel, Forskare; , 087908554, lendel@kth.se
 • My Hedhammar, Universitetslektor; , 087909955, myh@kth.se
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-08-14

Tillbaka till lediga jobb