Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för transportplanering, ekonomi och teknik driver framstående forskning och utbildningsprogram i en rad områden när det gäller framtidens transportsystem. Forskningen är tvärvetenskaplig och täcker alla transportsätt för personliga resor och varor. Vår forskning omfattar områden som resebeteende, användning av ekonomiska styrmedel och prognoser, och värderingar och policyfrågor. Hur man använder informationsteknologi för att övervaka, kontrollera och underlätta användningen av transportsystemet har också blivit ett allt viktigare forskningsområde.

Tjänsten avser tidsbegränsad anställning, heltid, tom 30 juni 2019.

Arbetsuppgifter

Att tillhandahålla en tillgänglig och inkluderande kollektivtrafik för alla är ett övergripande politiskt och planeringsmål. Trots det här politiska målets långlivade betydelse är mycket lite känt om de mönster som kännetecknar olika sociodemografiska resenärsgruppers resebeteende. Denna bristande kunskap begränsar planerare i att kunna bedöma effekterna av alternativa investeringar / politiska åtgärder för olika grupper och försvårar därmed dessa frågors införlivande i beslutsprocessen. Projektets resultat har direkt relevans för planering och drift av kollektivtrafik i Stockholms län genom förvärv av kunskap om resenärers beteende, förståelse av skillnader i resmönster bland olika resenärers grupper och undersökning av effekterna av prissättningssystemets förändring på olika användargrupper.

Vi bjuder in till ansökningar för en heltidstjänst som forskningsingenjör för en period på 10 månader. Den sökande ska analysera Stockholms smartcard-data, Access-korten. Analysen av smartcard-data gör det möjligt att undersöka resemönstren hos olika typer av kortinnehavare. De sökande kommer att utföra en serie olika typer av dataanalyser. Effektiv databasdesign och programmeringsförmåga krävs för att bearbeta datamaterialet. När det gäller Access-kortet i Stockholm måste algoritmer för att härleda destinationer och bytespunkter tillämpas innan nätverksövergripande resemönster skattas och visualiseras.

Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta i projektet i samarbete med doktorander vid avdelningen och kontaktpersoner från Stockholms läns landsting.

Kvalifikationer

En M.Sc. examen eller motsvarande är ett krav. Den framgångsrike kandidaten bör ha en bakgrund inom dataanalys, mjukvaruutveckling, datavetenskap eller liknande med ett starkt intresse för transporttillämpningar, eller en bakgrund i transportvetenskap som modellering och simulering, med starka färdigheter i programmering eller dataanalys. Erfarenhet av geografiska data och visualisering ä ren merit.

Den framgångsrike kandidaten bör ha välutvecklade analytiska och kommunikativa förmågor. Goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav. 

Ansökan ska innehålla följande:

  • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  • Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.  
  • Kortfattad redogörelse om dina intressen och tidiga idéer kring detta projekt; max 1 sidor lång.

Kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2018
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-1032
Kontakt
  • Erik Jenelius, Associate Professor, erik.jenelius@abe.kth.se, +46 87908032
  • Oded Cats, Guest Researcher , cats@kth.se
Publicerat 2018-05-25
Sista ansökningsdag 2018-06-17

Tillbaka till lediga jobb