Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Skolan för elektroteknik och datavetenskap bedriver internationellt framstående forskning och utbildning inom elektronik, programvaru- och datorsystem samt kommunikationssystem. Skolans forskning omfattar både grundläggande och tillämpade projekt samt innehåller betydande inslag av innovativ och entreprenöriell verksamhet. Utbildningsutbudet är brett och omfattar kandidat- och högskoleingenjörsprogram, civilingenjörsprogram, masterutbildningar samt doktorsprogram. Skolan för elektroteknik och datavetenskap har ett nära samarbete med svensk och internationell industri, forskningsinstitut samt intresseorganisationer som Kista Science City.

Arbetsuppgifter

Postdoktortjänsten berör design, utvärdering och demonstration av 5G-trådlösa nät. Huvudsyftet är att utveckla system inom radioteknik- och spektrumanvändning för hög datahastighet mmWave-kommunikation som kan möjliggöra fördjupande videotjänster för snabba drönare och bilar.

Forskningsämnena omfattar tre områden:

1) mmWave-strålformning/spårningsalgoritmer och cellfri nätverksarkitektur med flexibel duplexing,

2) Innovativ spektrumanvändning för mmWave och ekonomisk analys av 5G URLLC-system och

3) AI-assisterad kommunikation och nätverks- algoritmer.

Tjänsten är placerad vid Radiosystemlaboratoriet vid avdelningen för kommunikationssystem (CoS) vid EECS-skolan i Kista. Tjänsten är tidsbegränsad, heltid, ettårig postdoktor med möjlighet till förlängning till två år.

Kvalifikationer

Sökanden kan vara i slutfasen av sina doktorandstudier vid ansökningstidens utgång, eller ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För tjänsten krävs att doktorsexamen har avlagts, den får inte vara äldre än högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

För tjänsten krävs doktorsexamen inom Elektro- eller Datateknik eller motsvarande examen med inriktning mot trådlös kommunikation. De sökande skall ha utmärkta akademiska vitsord och publikationer i erkända internationella konferenser och tidskrifter. Kunskaper inom mmWave-trålformning och spårningsalgoritmer, spektrumlicensiering- och auktorisering, techno-ekonomisk analys och/eller inlärningsbaserade kommunikationsalgoritmer ses som en fördel. De sökande utvärderas enligt de vetenskapliga kvalifikationer som är relevanta för projekten beskrivna ovan.

Stark motivation, förmåga till kritiskt tänkande är viktiga faktorer. Eftersom forskningen kommer att genomföras inom ramen för ett samarbetsprojekt i Horisont 2020 Europa-Korea krävs utmärkt kommunikationförmåga och internationell teamarbete. De sökande måsta vidare ha en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Ansökan måste innehålla följande:

  • Detaljerat curriculum vitae
  • Publikationslista (specificera de viktigaste publikationerna och beskriv dina bidrag)
  • Ett motivationsbrev som beskriver din professionella erfarenhet, dina framtida planer, samt hur du ämnar bidra till ovan nämnda forskningsområden
  • Examensbevis och betygsutdrag från universitetsstudier
  • Två stycken aktuella rekommendationsbrev, vilka ska innehålla kontaktinformation till de som rekommenderar (epost och telefonnummer).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kista
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-1182
Kontakt
  • Dr. Ki Won Sung / Forskare,, +46 (0) 8 - 790 93 62/ sungkw@kth.se
  • Petra Persson / HR,, petrp@kth.se
Publicerat 2018-06-02
Sista ansökningsdag 2018-08-15

Tillbaka till lediga jobb