Kungliga Tekniska högskolan, Institutionen för Samhällsplanering och miljö

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för Samhällsplanering och miljö består av tre avdelningar och är ämnesmässigt inriktad mot områdena: urbana och regionala studier, geodesi samt systemanalys. En ambition är att analysera förutsättningar, villkor och strategier för en hållbar samhällsutveckling, såväl i ett nationellt som internationellt sammanhang.

Avdelningen för Geoinformatik, vid Institutionen för samhällsplanering och miljö, ansvarar för både forskning och utbildning inom området geografisk informationsteknologi (GeoIT). Geoinformatik, eller GeoIT, behandlar tekniker för insamling, lagring, visualisering, analys och presentation av geografiska data. Forskningen på avdelning för Geoinformatik är inriktad på metodutveckling och applikationer för GeoIT inom områden som hållbar urban/regional planering, miljöövervakning, brottsanalys och folkhälsa.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Geoinformatik

Doktoranden förväntas genomföra ett forskningsprojekt med titeln "Sentinel-1 SAR och Sentinel-2 MSI Data för Urban Mapping and Urbanization Monitoring’ under överinseende av projektledaren.

Det övergripande syftet med denna forskning är att utveckla innovativa och robusta metoder och algoritmer som använder multitemporal jordobservation (EO) uppgifter i allmänhet, Sentinel-1 SAR och Sentinel-2 MSI data i synnerhet för urbanisering övervakning till stöd för en hållbar stadsutveckling.

Uppgifterna och ansvaret omfattar algoritmutveckling, bildbehandling, klassificering och förändring upptäckt, författande av rapporter, vetenskapliga artiklar och licentiatuppsats.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, KTH:s anställningsförmåner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Anställningen kräver en Masterexamen i geomatik, elektroteknik, datavetenskap, eller andra naturvetenskapliga och tekniska discipliner. Den sökande måste ha god kunskap i bildbehandling, mönsterigenkänning, maskininlärning och demonstrerade kunskaper i programmering för att genomföra relevanta metoder och tekniker inom Java och / eller C ++.  Förmåga att utforma, genomföra och testa algoritmer för bearbetning och klassificering av satellit bilder är av stor vikt för anställningen. 

Tidigare professionell erfarenhet av att utveckla mjukvara för utveckling av bildbehandlingsprogram är en särskild merit.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiat i Geoinformatik

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-1595
Kontakt
 • Yifang Ban, Professor, yifang@kth.se +46 8 790 8648
 • Eva Pettersson, HR-handläggare, eva.pettersson@abe.kth.se +46 8 790 86 62
Publicerat 2018-09-13
Sista ansökningsdag 2018-10-15

Tillbaka till lediga jobb