Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH 12 400 helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå, nästan 1900 aktiva forskarstuderande och 5100 anställda.  

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) är en KTH:s fem skolor och en stark konstellation för forskning och utbildning inom de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi. Skolan bedriver forskning och utbildning inom områden som rör flera globala samhällsutmaningar. Bland dem finns hållbar energi, hälsa och åldrande befolkningar, klimatförändringar, hållbar produktion och arbetsliv, livsmedelsproduktion och rent vatten. Skolan består av nio avdelningar och mer än 850 samarbetare. Skolans verksamhet är lokaliserad i fyra campus i Stockholm, Campus Valhallavägen, Alba Nova University Center nära fysik avd. av båda Stockholm Universitet och KTH, i den medicinsk technologi hub Campus Flemingsberg, och vid den nationella forskning center SciLifeLab och Karolinska Institutet i Solna.

Arbetsuppgifter 

Ett nytt projekt stöts av European Commission inom Innovative Medicines Initiative (IMI2) program sjösätts 2018, med acronym iConsensus och titel "Integrated control and sensing platform for biopharmaceutical cultivation process high-throughput development and production". KTH koordinerar projektet. Det ingår fyra akademiska parter, åtta europiska SME's och sju end-users från farmaceutisk industri med bl.a. några av dem största globala företag.  

Cell Technology gruppen (CETEG) vid Avd. Industrial Biotechnology/Bioprocess Design, CBH Skola, KTH, som är projekt koordinator, har en lång erfarenhet av utveckling av biofarmaceutiska läkemedelsbioprocesser för humanterapi. I CETEG:s verksamhet ingår bioprocessing av perfusion med hög celltäthet, utveckling av dynamiska metabolismmodeller och processutveckling av industriell proteinläkemedelsproduktion, samt human cellodling. CETEG är föreståndare av den Competence Centre AdBIOPRO for Advanced Bioproduction by Continuous Processing. Den är också parter av Wallenberg Centre for Protein Research (WCPR) och av den Centre for Advanced Medical Product (CAMP). 

Cell Technology gruppen har en ledig tjänst för post-doc inom den EU-stötts projekt iConsensus där fokus blir utvecklingen av dynamiska metabolismmodeller för bioläkemedel produktion med CHO celler, samt interaktion och stöd till consortium parter för utvecklingen av nya real-time analytiska metoder. Det praktiska arbetet kommer att ske på KTH, AlbaNova University Center, Roslagstullsbacken 21, 10691 Stockholm. 

Kvalifikationer 

För att kunna beaktas för tjänsten bör den sökande vara civilingenjör med PhD inom bioteknik, bioprocessteknik, reglerteknik eller motsvarande. Erfarenhet av matematisk modellering och av däggdjurcellodling bioprocess är stark meriterande. Kunskap och erfarenhet av spectroskopiska metoder så som infrared-based, fluorescence, osv., är meriterande Sökande skall vara starkt motiverad för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys samt god samarbets- och kommunikationsförmåga. Utmärkta förmåga att uttrycka sig i engelska, kommunikation förmåga, samt teknisk förmåga och laboratorieerfarenhet är nödvändiga. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan skall innefatta följande handlingar:

  1. Curriculum vitae med lista av referee granskade artiklar
  2. Betygsavskrift från högskola/universitet
  3. Redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarstudier
  4. Åtminstone tre referenser

Övrigt

Jämställdhet ,mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-05-15 eller snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-0635
Kontakt
  • Veronique Chotteau, +46 8 7909628, email:chotteau@kth.se
Publicerat 2018-04-17
Sista ansökningsdag 2018-05-23

Tillbaka till lediga jobb