Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för Teknisk informationsvetenskap består av ca 8 lärare, forskare och doktorander som bidrar till en högprofessionell standard av intensivt arbete och kvalitetsresultat, samt till en trevlig och öppen miljö. Personalen har en internationell bakgrund och arbetsspråket är engelska. Avdelningen är internationellt väletablerad, har många forskningssamarbeten med excellenta partner över hela världen och är delaktig i flera europeiska och nationella projekt. Den utmärkta forskningsmiljön vid avdelningen främjar kreativitet och tillåter stor flexibilitet så att människor kan arbeta på ett sätt som passar bäst för dem. Engagemanget är mycket högt och den kooperativa inställningen skapar en positiv känsla av tillhörighet och samhörighet.

Projektbeskrivning

Avdelningen för Teknisk informationsvetenskap vid KTH Skolan för elektroteknik och datavenskap söker en doktorand inom området:

Informationsteori för AI och maskininlärning: Detta projekt studerar samverkan mellan informationsteori och matematiska metoder för lärande och statistisk slutledning, med tillämpningar inom artificiell intelligens och maskininlärning, speciellt djup inlärning. Nya teoretiska principer och riktlinjer för utveckling av algoritmer och analysverktyg kommer utvecklas med informationsteori som bas.

Denna anställning lyses ut inom ramen för satsningen på matematik för AI, inom WASP-programmet. Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största forskningsprogram någonsin, och är ett storskaligt nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning, och forskarrekrytering. Forskningsprogrammet är inriktat mot forskning inom artificiell intelligens och autonoma system som agerar i samverkan med människor, anpassar sig till deras miljö genom sensorer, information och kunskap, och formerar intelligenta system-av-system. Mjukvara är den huvudsakliga komponenten i dessa system och är därför ett integrerat forskningstema i programmet.

För vidare information se http://wasp-sweden.org

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner. Som doktorand på KTH har du möjlighet att delta vid konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Kvalifikationer

Sökande måste inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen i matematik, teknisk fysik eller elektroteknik, eller internationellt motsvarande områden.

Den valda sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.  
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Rekommendationsbrev och kontaktinformation till två referenspersoner. 

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~5 år vid 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring som också innebär undervisning).

Jämställdhet ,mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-0938
Kontakt
  • Mikael Skoglund, professor, skoglund@kth.se, +46 8 790 84 30
  • Mikael Visén, personalhandläggare, rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-05-17

Tillbaka till lediga jobb