Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för nätverk och systemteknik, tillhörandes Skolan för elektroteknik och datavetenskap, består av ca trettio lärare, forskare och doktorander som bidrar till en högprofessionell standard av intensivt arbete och kvalitetsresultat, samt till en trevlig och öppen miljö. Personalen har en internationell bakgrund och arbetsspråket är engelska. Avdelningen är internationellt väletablerat, har många forskningssamarbeten med excellenta partner över hela världen och är delaktig i flera europeiska och nationella projekt.

Projektbeskrivning

Detta projekt syftar till att bidra och vidareutveckla avdelningens pågående forskning inom modellbaserad utvärdering och prediktion av IT-säkerhet i storskaliga systeminfrastrukturer som görs av forskargruppen inom systemarkitektur och säkerhet. För att göra detta används så kallade attackgrafer. Attackgraferna som genereras automatiskt utifrån företags och organisationers systemarkitekturbeskrivningar används för att göra probabilistiska analyser av hur lång tid det förväntas ta att lyckas med olika typer av attacker mot systemets olika komponenter. Att utveckla dessa attackgrafer utgör kärnan i forskningen. 

Detta projekt är inriktat på informations- och styrsystem för smarta elnät. Således är kärnan i projektet att undersöka systemkomponenter såsom SCADA (Supervisory, Control And Data Acquisition) systems, PLCer (Programmable Logic Controller) och RTUer (Remote Terminal Unit) för att identifiera potentiella attackvektorer och försvarsmekanismer och modellera dessa I attackgrafer för att prediktera dessa komponenters motståndskraft mot attacker. Projektet kommer att genomföras i tätt samarbete med den svenska kraftindustrin. 

Doktoranden kommer att antas till ett doktorandprogram som erbjuder forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter.

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner. Som doktorand på KTH har du möjlighet att delta vid konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Kvalifikationer

Sökande måste inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom datalogi, programvaruteknik, informationssystem, nätverksteknik eller liknande. Specialisering inom IT-säkerhet, statistik och maskininlärning, systemmodellering och industriella styrsystem är synnerligen meriterande.

Den valda kandidaten behöver ha en god akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett enligt instruktionerna nedan. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.

Ansökan kan också innehålla:

  1. Maximalt tre representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  2. Maximalt två rekommendationsbrev.
  3. Kontaktinformation till maximalt två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~5 år vid 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring som också innebär undervisning)

Jämställdhet ,mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-0909
Kontakt
  • Mathias Ekstedt, professor, mekstedt@kth.se, + 46 8 790 68 67
  • Mikael Visén, personalhandläggare, rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-06-06

Tillbaka till lediga jobb