Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Seriekondensatorer används i transmissionsledningar för att öka effektöverföring och stabilitet. Reläskyddet på distansskyddsprincipen blir svårare för sådana ledningar, dels för att impedansen sett vid ett fel inte är monotoniskt större med ökat avstånd, och dels för att kondensatorn med sin överspänningsskydd utgör ett dynamiskt och ickelinjärt system. Flera metoder har etablerats för att anpassa distansskydd till seriekompenserade ledningar, men ändringar i systemet har nu gjort att ledningssektioner måste skyddas som är starkt överkompenserade. Projektets mål är att analysera de problem som kan uppstå vid användning av befintliga distansskydd på sådana ledningar, samt att utveckla förbättringar till distansskydd för att bättre hantera sådana fall. Projektet har engagemang från industri, med intresse i att förverkliga resultaten.

Finansiering kommer från ABB, Svenska kraftnät och Energimyndigheten, genom kompetenscentrumet SweGRIDS. Doktoranden kommer att ha handledning från industri, och möjlighet att ibland jobba på kontoret hos industriparterna. På KTH ingår projektet i avdelningen för Elektromagnetisk teori och konstruktion, inom en större institution med flera elektriska energidiscipliner. Sammanlagt finns cirka ett hundra doktorander på institutionen, av vilka fem jobbar med skyddssystem.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå (masterexamen inom området för automatisering för kraftsystem, inom området för kraft eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper), 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor och
 • ha förmåga att lösa vetenskapliga problem

Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat på internationella konferenser och i tidskrifter.

Meriterande: kunskap inom reläskydd; erfarenhet inom modellering av reläskydd och kraftkomponenter; goda kunskaper i tal och skrift på svenska.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen:

Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet ,mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-0899
Kontakt
 • Nathaniel Taylor, forskare, taylor@kth.se, https://www.kth.se/profile/taylor
 • Jianping Wang, affilierad fakultet, https://www.kth.se/profile/jiawan
 • Robert Eriksson, affilierad fakultet, https://www.kth.se/profile/robbaner
 • Mikael Visén, personalhandläggare, rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-05-17

Tillbaka till lediga jobb