Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Talkommunikation

Inom området mänskligt tal och interaktion (https://www.kth.se/tmh/research/human-speech-and-communication-1.780118) utlyser vi nu minst en doktorandtjänst. Forskningsfrågorna handlar om metoder för analys, modellering, generering och testning av mänskliga beteenden med målet att förstå och förklara mänsklig interaktion. I de praktiska uppgifterna ingår inspelning av mänskliga interaktionella beteenden både i och utanför laboratoriemiljö, tillämpning av befintliga metoder likväl som utveckling och validering av nya metoder för insamling och analys av tal och en rad andra beteenden, inklusive andning och blick. De resulterande observationerna används både för att validera existerande teorier och för att hitta och testa nya hypoteser.

Vi erbjuder

Doktorandplatsrna erbjuds av KTH tal, Musik och Hörsel (TMH; http://www.kth.se/tmh). TMH är en internationellt framstående forskargrupp inom talteknologi och närliggande områden med anor från 1950-talet. Den är en av de första forskargrupperna i området, och sannolikt den äldsta som fortfarande är aktiv. Gruppen finns i framkanten av grundforskning inom områden som talanalys och analys av mänskligt kommunikativt beteende, audiovisuell syntes och generering, taluppfattning och förståelse och multimodala dialogsystem.

Den banbrytande fonetikern Gunnar Fant, som startade gruppen, var huvudsakligen intresserad av hur människor utan ansträngning kommunicerar sinsemellan i tal och samtal. Frågan har varit central för TMH sedan dess. En av gruppens styrkor är att använda teknologi för att nå insikter i hur människor fungerar, till exempel genom att skapa talsyntes för att testa hypoteser om mänsklig talproduktion, i en anda som fångas av Richard Feynmans “Det jag inte kan skapa, förstår jag inte”. TMH har genomgående arbetat med att förstå och beskriva mänskliga kommunikativa beteenden, från talande till hörande till förståelse, genom objektiv analys snarare än subjektiv bedömning, och metoder som Fants  ”analys genom syntes” är en aktiv del av den verktygslåda gruppen använder sig av.

Behörighetskrav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Området är interdiciplinärt och kandidater från en rad olika områden utanför ren talteknologi kan komma på fråga, inklusive sensorteknologi och hårdvara, systemering och programmering, statistik och modellering, och lingvistik, psykologi, kognitions- och beteendevetenskap.

Erfarenhet av till exempel dialogsystem, signalprocessning, datorseende, maskininlärning, robotik, användarstudier och experimentdesign är även det önskvärda kvalifikationer.

Sökande skall vara starkt motiverad för forskarstudier, och ha utmärkt förmåga att uttrycka sig på skriven och talad engelska.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet ,mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-0898
Kontakt
 • Jens Edlund / , edlund@speech.kth.se, 08-7907874
 • Ingela Somp / HR, somp@kth.se
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-05-31

Tillbaka till lediga jobb