Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Skolan för elektroteknik och datavetenskap, EECS, har nyligen formerats genom sammanslagning av tre tidigare skolor på KTH inom datalogi, IT, och elekttroteknik. Skolan har världsledande forskargrupper i ett stort antal forskningsgrenar inom informationsteknologi och datavetenskap. Inom EECS täckar avdelningen för teoretisk datalogi, www.kth.se/tcs, områden som data och kommunikationssäkerhet, programvaruteknik, beräkningskomplexitet, algoritmer, formella metoder, språkteknologi, och datadidaktik.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Doktoranden kommer att arbeta inom området experimentell programvaruteknik. Studenten kommer att ansluta sig till en forskargrupp som undersöker automatisk syntes av olika varianter av programkomponenter [1]. Forskningen fokuserar på strategier och algoritmer för att automatisk diversifiera en mängd programklienter (som exempelvis hittas med hjälp av flera kopior av en applikationsstack i molnet). Vårt senaste arbete inom “correctness attraction” [2] kommer att tjäna som utgångspunkt för att utforma automatiska analyser för att identifiera kodregioner som är lämpliga för diversifiering och randomisering.

Tjänsterna stöds av TrustFull, www.kth.se/TrustFull, ett nytt projekt i ämnet fullstack säkerhet som är finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Som sådan kommer det att finnas starka interaktioner med andra doktorander i projektet, i skärningspunktet mellan programvaruteknik och programvarusäkerhet. Inom TrustFull kombinerar vi nya metoder för diversifiering och automatisk programreparation med formella tekniker på låg nivå för att leverera praktisk tilllämpbara lösningar för stark säkerhet på tvärs av hela applikationsstacken från hårdvara till användargränssnitt.

[1] https://softwarediversity.eu/survey.pdf

[2] https://softwarediversity.eu/correctness-attraction.pdf

 

Vi erbjuder

Denna tjänst tillhör avdelningen för teoretisk datalogi, www.kth.se/tcs. I parallel med tjänsten som utannonseras här rekryteras ytterligare fyra doktorandtjänster inom TrustFull samt två postdocs, som tillsammans med befintligt seniort personal kommer utgöra ryggraden i TrustFull projektet.

Behörighetskrav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • goda förkunskaper inom datalogi och erfarenhet av formella metoder.

Meriterande är tidigare arbete med användning eller utveckling av verifikationsverktyg samt förkunskaper inom moderna operativsystem och hårdvara.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet ,mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminiering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-0895
Kontakt
 • Benoit Baudry, Professor /, baudry@kth.se
 • Ingela Somp / HR /, somp@kth.se
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-05-24

Tillbaka till lediga jobb