Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Skolan för elektroteknik och datavetenskap, EECS, har nyligen formerats genom sammanslagning av tre tidigare skolor på KTH inom datalogi, IT, och elekttroteknik. Skolan har världsledande forskargrupper i ett stort antal forskningsgrenar inom informationsteknologi och datavetenskap. Inom EECS täckar avdelningen för teoretisk datalogi, www.kth.se/tcs, områden som data och kommunikationssäkerhet, programvaruteknik, beräkningskomplexitet, algoritmer, formella metoder, språkteknologi, och datadidaktik.

Projektbeskrivning

Institutionen för elektroteknik och datavetenskap inbjuder ansökningar om en doktorandposition inom området för mjukvaruutveckling för pålitliga och säkra autonoma system med fokus på tekniker för att säkerställa pålitliga för system baserade på maskininlärning.

Autonoma system som självkörande bilar, fartyg, robotar osv. ska fungera under en inneboende osäkerhet. Ofta är sådana system beroende av maskininlärning, exempelvis för upplysningsuppgifterna, för att bedöma operativt sammanhang, planera sina banor, fatta beslut och kontrollera systemet. För att säkerställa pålitlighet för sådana system måste vi ta itu med ett antal utmaningar för design och verifiering, t.ex. definiera systemarkitektur som garanterar pålitlighet i närvaro av icke-deterministisk inlärningskomponent, körtid övervakning och formell modellering och verifiering i närvaro av autonomi. Att säkerställa pålitlighet för autonoma system är en stor utmaning som kräver en grundlig matematisk grund, en systematisk mångsidig synsätt och nya vetenskapliga metoder och verktyg.

Vi erbjuder

Den framgångsrika sökanden kommer att vara medlem i teoretisk datalogi avdelningen på KTH. Gruppen har en stark historia i utvecklingen av formella tekniker för pålitliga och säkra system. Det är aktivt i flera europeiska och nationella projekt. Den framgångsrika sökanden förväntas utföra forskning inom området pålitliga och säkra autonoma system, vilket också innebär samarbete med nationella och internationella partner.

Behörighetskrav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå eller vara nära en avslutning i datavetenskap eller mjukvaruutveckling
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den ideala kandidaten har också kunskaper på ett eller flera av följande områden: formella metoder, maskininlärning, feltoleranta, säkra och pålitliga system

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: doktorexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet ,mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminiering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-0892
Kontakt
 • Elena Troubitsyna, , elenatro@kth.se
 • Ingela Somp / HR, somp@kth.se
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-05-24

Tillbaka till lediga jobb