Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Obundna lager av granulärt material är en mycket viktig komponent av en vägs struktur och dess beteende bestämmer till stor del hur länge vägen kan vara i drift. Därför är det av stor vikt att förstå vilka parameterar som styr obundna lagers mekaniska beteende för prediktera beläggda vägars hållbarhet och för att möjliggöra ett hållbart utnyttjande av krossat bergmaterial i vägbyggnad. För att uppnå detta behövs en utökad förståelse för karakteristiken hos granulära material och speciellt deras nedbrytningsmekanismer samt effektiva och snabba metoder för att prediktera materialets effekter på lagrens egenskaper i fält.

Målet med detta projekt är att ta itu med detta behov av ett nytt analysverktyg som kopplar olika kvantitativa parametrar hos det obundna lagret, så som storleksfördelning, stenarnas form och materialbeteende, till prestanda hos vägen. Detta kommer göras i projektet genom att utveckla en metod baserad på Diskret ElementMetodik (DEM) för att utvärdera effekten av materialets karakteristik på dess prestanda med avseende på elastisk och permanent deformation. För att kalibrera och validera denna metod så kommer det mekaniska beteendet hos några olika typiska obundna material undersökas experimentellt genom treaxiell provning. Det huvudsakliga tilltänkta målet med projektet är förbättrade modeller för att prediktera obundna väglagers prestanda.

Trafikverket finansierar detta projekt i fyra år. Projektet kommer genomföras gemensamt med KTH och Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) och doktoranden kommer spendera ett antal längre perioder vid VTI.

Vi erbjuder

Behörighetskrav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

En lämplig bakgrund för denna tjänst är en examen i maskinteknik, materialfysik, beräkningsmekanik eller samhällsbyggnad (med inriktning mot mekanik).

Grundläggande kunskaper i hållfasthetslära, beräkningsmekanik och materialteknik är ett krav och en specialisering i strukturmekanik, hållfasthetslära eller kompositmaterial är meriterande. Erfarenhet av numerisk modellering (och speciellt Diskret Elementmetodik) och programmeringsfärdigheter är en stor fördel för denna position. Tidigare erfarenhet med experimentella metoder är ett plus, dock inte ett krav. Förutom traditionella akademiska meriter är ett relevant exjobb, internationell erfarenhet och språkkunskaper fördelaktiga.

Kandidaten ska vara starkt motiverad för att genomföra vetenskaplig forskning och ska ha en väl utvecklad analytisk- och problemlösningsförmåga samt ett intresse och nyfikenhet för olika typer av beräkningar och experimentella metoder.

Information om antagning och anställning

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Målexamen

Doktorsexamen

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

  • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
  • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet ,mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön enligt KTH:s doktorandstege
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-0751
Kontakt
  • Maja Maurin, HR-handläggare, 08-790 9424
  • Assoc. Prof. Denis Jelagin, 08-790 8698, denis.jelagin@abe.kth.se
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-05-17

Tillbaka till lediga jobb