Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Byggvetenskap med inriktning bro- och stålbyggnad

Vi söker en doktorand för att studera vibrationer i byggnader på grund av tågtrafik med speciellt fokus på beaktandet av jord-struktur interaktion.

Då tåg färdas på räls genereras vibrationer i marken och i närliggande byggnader. Dessa vibrationer kan utgöra komfortproblem för människor som vistas i byggnaden. Vår erfarenhet är att överföringen av vibrationer från räls till närliggande byggnader är svår att förutse och att mer forskning behövs. Detta är ett växande problem i Sverige eftersom man vill bygga alltmer i närheten av järnvägsspår.

Syften med projektet är att genom en kombination av fältmätningar och numeriska FEM analyser bättre förstå den dynamiska interaktionen mellan byggnadens fundament och marken och utveckla en metodik för att kunna bestämma med noggrannhet nivån av vibrationer i fundament utifrån mätningar av vibrationerna i marken där byggnaden ska placeras.

Detta licentiatprojekt finansieras av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och kommer att genomföras i samarbete med Skanska.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande bör inneha en civilingenjörs- eller masterexamen med konstruktionsinriktning från Väg- och vattenbyggnad, Samhällsbyggnad eller närliggande områden.

Master studenter som blir färdiga med deras studier före 2018-09-01 är behöriga för att söka denna tjänst.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Ytterligare viktiga meriterande egenskaper:

 • hög motivation för att bedriva vetenskaplig forskning
 • starka akademiska meriter, goda kunskaper i skriven och talad engelska, välutvecklad analytisk förmåga
 • goda kunskaper och stort intresse för strukturmekanik, finita elementmetoder, numeriska metoder och programmering

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen:

Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet ,mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Under september eller oktober 2018
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-0744
Kontakt
 • Maja Maurin, HR-handläggare, 08-790 9424
 • Jean-Marc Battini, Professor , 08-790 8030
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-06-30

Tillbaka till lediga jobb