Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Projektens mål är att utveckla optimala asset management strategier för elkraftsystem, specifikt med hänsyn till tillgänglig data och kostnaden för ny data. Projekten har samma huvudmål men delas upp i två delar med komponent respektive system fokus. De primära studieobjekten förväntas bli kablar respektive regionnätsstationer, eftersom de är viktiga delar av elnätet med olika typ av funktionalitet. Förväntade resultat är metoder för optimala asset management beslut med hänsyn til data.

Unika forskningsfrågor:

 • Identifiera rätt nivå för datainsamling, med hänsyn till kvantitet, kvalitet och specifika asset management mål.
 • Utveckla asset management optimeringsmetoder baserat på olika nivåer av data för olika komponenter.

Din bakgrund är en MSc (eller civilingenjör) troligen inom tillämpad matematik och/eller elkraft, kunskaper inom statistik, ekonomi och big data är också mycket positivt för tjänsten.

Projekten är finansierade genom forskningscentret SweGRIDS med en stark industrianknytning. Det förväntas att doktoranderna kommer spendera betydande tid med arbetet med riktiga data och problem tillsammans med våra partners, E.ON och Vattenfall, detta för att säkerställa att forskningen som utvecklas är applicerbar och användbar samt möjlig att kommersialisera.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en stark forskningsmiljö. Projekten kommer utföras inom RCAM-gruppen, som är en stark forskargrupp med en god blandning av olika bakgrunder och akademiska meriter. Elkraftområdet är också ett starkt forskningsområde på KTH.

Utlandsstudier stöds och uppmuntras inom ramen för doktorandstudierna.

Ett aktivt liv uppmuntras med stöd för tränings/gymkort och semester som något överskrider de lagstadgade 5 veckorna.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor och,
 • förmåga att dokumentera eget arbete, t.ex. genom vetenskapliga artiklar.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen:

Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 0,5 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Svar på frågan: Vilka tillförlitlighetsutmaningar finns det kopplat till smarta elnät? (Max 0,5 sidor.)

Övrigt

Jämställdhet ,mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-0882
Kontakt
 • Patrik Hilber, forskare, hilber@kth.se, + 46 8 790 77 72
 • Mikael Visén, personalhandläggare, rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-05-17

Tillbaka till lediga jobb