Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för elkraftteknik tillhör KTH:s nybildade Skolan för elektroteknik och datavetenskap.  Avdelningen driver projekt och erbjuder kurser inom elmarknader, kraftproduktion, elfordon, elektriska maskiner och kraftelektronik samt dessutom inom överföring och distribution av el inklusive automation och styrning av dessa system. Vid avdelningen arbetar ca 20 lärare och forskare som tillsammans med ett 50-tal doktorander och industriverksamma forskare, bedriver världsledande forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom hela elkraftområdet. Avdelningen är internationellt väletablerad och har flera samarbeten med ledande universitet över hela världen.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Vindkraftsproduktion introduceras via kraftelektronik när det gäller dubbelmatad asynkrongenerator och vindkraftverk med fulleffektomriktare. Offshore vindkraft ansluts till elnätet via HVDC-överföring.  Fotovoltaisk solkraft är ansluten till nätet via kraftelektronikomriktare.  Den intermittenta naturen hos många förnybara resurser kan innebära ett behov av långdistansöverföring via HVDC (eller till och med HVDC-nät) för att balansera kraftproduktionen över större geografiska områden. På samma sätt kan förnybara energikällor leda till ett behov av energilagringslösningar som kan tillhandahållas via kraftelektronik. Alla dessa kraftelektronikanslutningar kommer att leda till ett kraft system med låg kortslutningseffekt och tröghetsmassa som kan leda till en rad utmaningar för en säker elförsörjning.

Detta projekt fokuserar huvudsakligen på effektbaserade utmaningar för ett kraftsystem till vilket en stor andel av effektinmatningar från produktionsanläggningar sker via kraftelektronik.

Vi erbjuder

Doktorandprogrammet i Elektro- och systemteknik erbjuder utbildning i världsklass, med forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter.

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner. Som doktorand på KTH har du möjlighet att delta vid konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Dessutom krävs också att den sökande har följande särskilda behörigheter:

 • inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom elektroteknik, reglerteknik, teknisk fysik eller motsvarande,
 • goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Den valda sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är en merit.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms också följande:

 • universitet där ditt examensbevis utfärdades,
 • betyg,
 • vetenskapliga artiklar på engelska.

Målexamen:

Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Rekommendationsbrev.
 • Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Jämställdhet ,mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-0869
Kontakt
 • Mehrdad Ghandhari Alavijh, professor, mehrdad@kth.se, +46 8 790 77 58
 • Mikael Visén, personalhandläggare, rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-05-18

Tillbaka till lediga jobb