Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Forskningen och undervisningen som bedrivs vid fysikinstitutionen omfattar aktuella ämnen inom grundforskning (kondenserade materiens fysik, matematisk fysik, bio- atom-, kärn-, partikel- och astropartikelfysik) samt tillämpningar såsom medicinsk bildåtergivning, kärnreaktorfysik, kärnreaktorteknik och kärnkraftssäkerhet.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Doktorandtjänst i Experimentell Partikelfysik

Gruppen för experimentell partikelfysik vid avdelningen för partikel- och astropartikelfysik består av två fakultetsmedlemmar, en forskare och två doktorander, och bedriver forskning inom ATLAS-experimentet vid CERN. De huvudsakliga forskningsinriktningarna är att studera den nyligen upptäckta Higgsbosonen och att leta efter supersymmetriska partiklar. Gruppen har starkt bidragit till designen, konstruktionen och kalibreringen av ATLAS pre-samplerdetektor och deltar nu i planeringen av en ny detektor kallad High Granularity Timing Detector (HGTD) som ska konstrueras de kommande åren och installeras i ATLAS 2026.

Den antagna doktorandens arbetsuppgifter består huvudsakligen av data-analys och tolkning av resultaten från ATLAS-experimentet, men också att delta i utvecklingen av HGTD. Gruppen, som har sina kontor i AlbaNova universitetscentrum, har utförliga samarbeten med andra grupper, inte minst med partikelfysikgruppen vid Stockholms Universitet som sitter i samma byggnad vilket leder till en stimulerande forskningsmiljö. En del av doktorandtiden kommer att spenderas vid CERN.

Förutom forskning inom ATLAS-experimentet vid CERNs LHC-accelerator, genomför Partikel- och astropartikelfysikavdelningen (www.particle.kth.se) även forskning inom astropartikelfysikexperiment som studerar gammastrålning, såsom Fermi--satelliten samt experiment inriktade på att mäta polariserad röntgenstrålning. Avdelningen omfattar även en grupp för teoretisk partikelfysik vilken bl.a. studerar neutrinofysik, mörk material och extra dimensioner, samt fenomenologi vid LHC-energier. Avdelningen är en del av The Oskar Klein Centre for Cosmoparticle Physics, okc.albanova.se.

Vi erbjuder

KTH erbjuder möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.

Som doktorand på KTH får du månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915.

KTH är en arbetsplats med många anställningsförmåner: https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen:

Doktor.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet ,mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2018-0463
Kontakt
 • Jonas Strandberg, Universitetslektor, e-post jostran@kth.se
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-06-10

Tillbaka till lediga jobb