Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Avdelningen för historiska studier vid KTH startar under år 2018 upp ett omfattande 5-årigt forskningsprojekt om kärnkraftens historia i globalt perspektiv, med docent Per Högselius som projektledare. Projektet undersöker kärnkraftens historiska utveckling i ett flertal länder och regioner, med ett särskilt fokus på kontroverser kring kärnkraftverkens kylvattensystem. Kylvattnet är själva hjärtat i kärnkraftens (o)säkerhet och de flesta olyckor och incidenter inom kärnkraften har berott på problem med kylningen av kärnreaktorerna. Kylsystemet inbegriper en mängd tekniska komponenter som vattenledningar, ventiler, pumpar och kyltorn, men också de hav, sjöar och floder från vilka kylvatten i väldiga mängder hämtas (en modern kärnreaktor behöver ofta ett oavbrutet vattenflöde om ca 100 kubikmeter vatten per sekund). Av största vikt är givetvis också de människor som ansvarar för att utveckla och driva kylsystemen.

Vi söker nu två doktorander till detta projekt. Den ena doktoranden förväntas studera kontroverser kring kylsystemens utveckling internationellt och fokus ligger här på ett i första hand engelskspråkigt material.

Den andra doktoranden förväntas studera utvecklingen i en specifik geografisk region: nämligen de kärnkraftverk som byggts längs floden Rhen i Västeuropa. Fokus ligger här på debatten om kylningen dels i relation till kärnkraftverkens säkerhet, dels i relation till kylningens miljöpåverkan. En stor del av källmaterialet kommer här att vara tyskspråkigt.

Vi erbjuder

Doktorandtjänsterna innebär en studietid på 4 år räknat på heltid. I tjänsten kan en mindre mängd undervisning och/eller administrativa uppgifter komma att ingå (”institutionstjänstgöring”), och den totala studietiden kan då förlängas till maximalt 5 år. Som doktorand i projektet kommer du att vara anställd vid Avdelningen för historiska studier vid KTH, vilket innebär att du får en konkurrenskraftig lön under hela studietiden (se doktorandtrappan).

Avdelningen för historiska studier erbjuder en dynamisk och attraktiv arbetsmiljö med goda anställningsförmåner. Som doktorand ges du goda möjligheter att delta i konferenser i Sverige och utomlands samt medverka i många andra sammanhang som bidrar till att stärka dina fortsatta inom- och utomakademiska karriärmöjligheter.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen

Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt doktorandstege
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-0691
Kontakt
 • Sabine Höhler/Avdelningschef, 08-790 8741
 • Per Högselius/ Universitetslektor, 08 - 790 8515
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-05-25

Tillbaka till lediga jobb