Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Forskningen och undervisningen som bedrivs vid fysikinstitutionen omfattar aktuella ämnen inom grundforskning (kondenserade materiens fysik, matematisk fysik, bio- atom-, kärn-, partikel- och astropartikelfysik) samt tillämpningar såsom medicinsk bildåtergivning, kärnreaktorfysik, kärnreaktorteknik och kärnkraftssäkerhet.

Projekten inom forskargruppen har stor internationell integration.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:

Vi söker 2 doktorander inom forskningsområdet teoretisk kondenserade materiens fysik.

Forskningen förknippad med dessa doktorandtjänster inkluderar ett brett spektrum av forskning inom supraledning, suprafluiditet hos ultrakalla atomer, frustrerad magnetism, topologiska solitoner men även fasövergångar.

Anställningen är fyraårig med möjlighet till en maxlängd på fem år. Upp till 20 procent utav institutionsuppgifter så som undervisning är inkluderade i anställningen.

Anställningen finansieras med hjälp av beviljade forskningsanslag erhållna utav professor Egor Babaev från Vetenskapsrådet samt Göran Gustafsson stiftelse. Professor Egor Babaev kommer även vara huvudhandledaren för dessa doktorandtjänster.

Information om vår forskargrupp, forskningsintressen samt projekt finns att läsa på följande hemsida http://www.theophys.kth.se/~egor/. Vår forskargrupp är involverad i diverse internationella projekt.

Vi erbjuder

Vi erbjuder även möjlighet till internationella samarbeten.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Särskild behörighet framkommer i ämnesstudieplanen: https://www.kth.se/student/kurser/dr

Lämplig bakgrund för denna position är examen inom fysik.

Målexamen

Doktorand.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet ,mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-01
Löneform Månadslön enligt KTH:s doktorandstege
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2018-0438
Kontakt
 • Egor Babaev, Professor, e-post: babaev@kth.se telefon: 073 461 57 51
 • Mark Pearce, Professor , e-post: pearce@kth.se telefon: 070 166 74 86
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-06-01

Tillbaka till lediga jobb