Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Järnvägssystem

Ämnesbeskrivning

Järnvägssystem är ett delområde inom transportvetenskaperna som omfattar analys, planering och utveckling av spårtrafiksystem. I ämnet ingår utveckling av teorier, metoder och modeller för analys, styrning, planering och utvärdering av järnvägssystem samt innovation/tillämpning av dessa i utveckling av järnvägssystemet och dess roll i hela transportsystemet. Vidare omfattar ämnet områdena bankapacitet inklusive trafiksimulering och optimering, planering av tågtrafik, tågtrafikens marknadseffekter, transportlogistik samt automatisering och digitalisering.

Arbetsuppgifter

Ledarskap för gruppen för tågtrafik. Chef- och ledarskap för avdelningen för trafikplanering, ekonomi och teknik kan också bli aktuellt.

Undervisning, kursutveckling och examination i spårtrafikrelaterade kurser inom samhällsbyggnad, masterprogram inom transport och geoinformatik, samt forskarutbildningsprogram inom transportvetenskap. Bidra till genomförandet av masterprogram inom KTH Järnvägsgruppen med UIUC. Uppdragsutbildning i Spårsystem inom KTH Järnvägsgruppen. Handledning av forskarstuderande.

Bedriva egen forskning, inklusive ansökningar om forskningsmedel, rekrytering och finansiering av nya doktorander. Arbeta i nära kontakt med till institutionen gränsande centrumbildningar och andra miljöer och avnämare inom och utanför KTH.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet inom järnvägssystem
 • pedagogisk skicklighet inom järnvägssystem
 • ledarskapserfarenhet på minst gruppnivå samt skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet
 • samarbetsförmåga och förmåga att kunna ta ansvar för sin egen forskningsverksamhet

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • förmåga att söka och erhålla externa medel för forskning och uppdragsutbildning
 • erfarenhet av att handleda doktorander, examensarbetare och yngre medarbetare
 • administrativ skicklighet

Det är även av betydelse att den sökande har

 • förmåga att arbeta mång- och tvärvetenskapligt
 • formell pedagogisk utbildning
 • förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom forskning och utbildning
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete
 • erfarenhet av forskning och utbildning i andra miljöer än KTH

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Övrigt

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2018-0045
Kontakt
 • Johan L Silfwerbrand, Professor, +46 8 790 80 33
Publicerat 2018-06-13
Sista ansökningsdag 2018-10-10

Tillbaka till lediga jobb