Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Ergonomi med inriktning mot tekniksystem.

Ämnesbeskrivning

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar integrerad kunskap om människans förutsättningar, behov och begränsningar i samspelet mellan människa – teknik – organisation – miljö. Ämnet består av belastningsergonomi, fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kognitiv ergonomi samt arbetsorganisation. Ergonomi med inriktning mot tekniksystem är främst inriktat mot utformning av arbetssystem i industri och vårdorganisationer men kan även inkludera andra arbetssystem.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av lektoratet förväntas aktivt bidra till universitetets satsning inom ämnesområdet, aktivt leda och delta i utveckling, planering och genomförande av utbildningsprogram och kurser inom vetenskapsområdet, samt aktivt leda utveckling, planering och genomförande av forskningsprojekt. Vidare förväntas lektorn bygga upp, leda och vidareutveckla en forskargrupp inom området. Härvid bör särskilt ämnesmässiga tillämpningar inom ergonomi ligga i fokus. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för kursutveckling, undervisning samt kurs- och programansvar. Genomförande av undervisning och handledning av studenter sker på grund- och avancerad nivå samt i forskarutbildningen.

Forskningsuppgifterna innebär att ta initiativ till att etablera nya samarbeten och forskningsprojekt, erhålla forskningsfinansiering, leda forskningsprojekt, utföra forskning, handleda doktorander, samt att samverka inom KTH och med företag och samhälle. Vidare innebär ämnets karaktär att innehavaren av lektoratet förväntas driva omfattande samarbeten med industrin och andra organisationer, där viktiga och aktuella arbetsmiljöfrågor beforskas. Innehavaren av lektoratet förväntas också aktivt delta i vetenskapssamhället genom åtaganden som granskare, sakkunnig, opponent och föredragshållare. Arbetsuppgifter inom ledarskap och samverkan inbegriper stöd och återkoppling till övriga medarbetare inom utbildning och forskning, deltagande i förändringsarbete, internt och externt fakultetsarbete samt medverkan i kunskapsutbyte med omvärlden.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, avsnitt 1.2., i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har:

 • vetenskaplig skicklighet inom ergonomiområdet, visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, etablering av forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag,
 • potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde,
 • pedagogisk skicklighet inom ergonomiområdet, visad genom dokumenterad erfarenhet av undervisning, kursutveckling och handledning med god kvalitet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har:

 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet,
 • skicklighet att utveckla och driva projekt inom ergonomi med ett tekniksystemperspektiv,
 • förmåga att samverka och kommunicera med olika aktörer i det omgivande samhället inklusive industrin och informera om forskning och utvecklingsarbete på svenska och engelska,
 • god förmåga till kommunikation, arbetar strukturerat, samt är kvalitetsmedveten och initiativrik,
 • god samarbetsförmåga.

Det är även av betydelse att den sökande har:

 • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Övrigt

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2018-0040
Kontakt
 • Jörgen Eklund, professor, 08 - 790 48 66, jorekl@kth.se
 • Mikael Forsman, professor, miforsm@kth.se
 • Petra Rosenquist, handläggare, 08 - 790 69 97, petraro@kth.se
Publicerat 2018-06-11
Sista ansökningsdag 2018-09-25

Tillbaka till lediga jobb