KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemiteknik

Koldioxid, CO2 är den gas som bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten och emissionerna av denna måste minskas. Fossilbaserade produkter måste ersättas, t ex med transportbränslen framställda genom förgasning av biomassa. Den rågas som produceras i förgasningen behöver uppgraderas och renas för att inte orsaka problem i nedströms katalytiska omvandlingssteg. En attraktiv teknisk lösning för att reducera antalet reningssteg är användning av en elektrokemisk smältkarbonatcell, vilken erbjuder separering av CO2, balansering av H2/CO-förhållandet, intern reformering av kolväten och syrgasproduktion i ett och samma steg. En tidigare konceptuell studie påvisade positiva resultat, men de tekniska möjligheterna för att kombinera förgasning av biomassa med en smältkarbonatcell måste utvärderas.

I detta projekt kommer de komplexa processer som äger rum i den elektrokemiska smältkarbonatcellen att studeras ingående. Toleransnivåer för föroreningar, möjligheten till regenerering efter förgiftning, aktiviteten för omvandling av tyngre kolväten, kinetik och reaktionsmekanismer är alla beroende av olika driftsparametrar och behöver utvärderas. För att i detalj studera de olika elektrodprocesserna kommer olika elektrokemiska tekniker användas. Mätningarna görs främst i små celler i laboratorieskala, tillsammans med mätteknik, som MS och GC. Karakteriseringsmetoder, som SEM-XRD, kommer också att användas. Senare i projektet kan även försök i stora celler komma att utföras.

Vi erbjuder

KTH erbjuder möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över. Den aktuella doktorandtjänsten är finansierad genom Energimyndighetens program om biodrivmedel och är placerad på Avdelningen för Tillämpad Elektrokemi, vid Institutionen för Kemiteknik. På avdelningen arbetar drygt 20 doktorander, från en lång rad olika länder, tillsammans med halvdussinet seniora forskare och lärare.

Som doktorand på KTH får du månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915.

Behöver du hjälp, t ex med att hitta bostad i Stockholm, kan du kontakta Relocation: https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation/welcome-to-kth-relocation-1.517039

Kvalifikationer

Behörighetskrav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Lämplig bakgrund för denna tjänst är civilingenjörsexamen eller masterexamen inom kemiteknik, processkemi eller liknande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Förmåga att utrycka sig väl i tal och skrift på engelska är ett krav och kunskaper i svenska är meriterande. Goda förkunskaper i elektrokemi är meriterande men inte ett måste.

Vi söker kandidater som är motiverade för vetenskaplig forskning med en koppling till tillämpningar och som har ett genuint intresse och nyfikenhet för energisnål och hållbar samhällsutveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Information om antagning och anställning

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Målexamen: Teknologie doktorsexamen

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. överenskommelse
Löneform Månadslön enl. KTHs doktorandstege
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-0238
Kontakt
 • Carina Lagergren, professor; , 08 790 6507, carinal@kth.se
 • Klas Engvall, professor;, 08 790 8995, kengvall@kth.se
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-03-29

Tillbaka till lediga jobb