Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Transportvetenskap med inriktning mot transportsystem.

Avdelningen för Trafikplanering, ekonomi och teknik (TET) söker nu en väl kvalificerad kandidat för en doktorandtjänst inom spårtrafiksystem med inriktning mot gods och digitalisering.

Tjänsten är en del av ett europeiskt forskningsprojekt finansierat av Trafikverket och EU, och består av huvudsakliga två delar. Den ena delen handlar om att planera järnvägsnätets användning med kort tidshorisont/i realtid, och den andra delen handlar om att simulera effekterna av hastighetshöjningar för godståg. Projektet kommer att ta fram en demonstrator som kan användas för att visa 1) förbättrad trafikplanering och styrning genom bättre interaktion mellan godsbangård/terminal och linje, samt 2) ökad hastighet på godståg och dess övergripande effekter på kapacitet, punktlighet och restidsreduktion för både person- och godstrafik. Analysen är betydelsefull då automatisering- och digitaliseringspotentialen är väldigt hög inom både den svenska och den europeiska järnvägsmarknaden. Dessa faktorer kan bidra till bl.a. ett mer robust järnvägssystem och högre grad av resurseffektivitet för involverade parter, både ute i linjen och i godsbangård/intermodal terminal.

Vi erbjuder

Doktoranden erbjuds möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och universitet världen över. Doktoranden kommer att tillhöra tågtrafikgruppen inom avdelningen. Gruppen består av ca 10 forskare med specialistkompetens beträffande järnvägsdrift, logistik, marknad och ekonomi samt simulering och optimering. Exempel är trafikplanering och marknadsanalyser för både person- och godstrafik, simuleringsmodeller för bankapacitet och planering av infrastruktur.Gruppen tillhör administrativt avdelningen för Trafikplanering, ekonomi och teknik (TET) inom institutionen för Byggvetenskap på skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) vid KTH.

Tvärvetenskapligt samarbete inom KTH Järnvägsgruppen ger synergieffekter för forskning och utbildning om järnvägar och spårburna transportsystem. KTH Järnvägsgruppen består av åtta forskargrupper som var och en representerar olika delar av järnvägssystemet, varav de flesta arbetar med tekniska frågor. Tågtrafikgruppen är en av dessa åtta undergrupper.

Behörighetskrav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Lämplig bakgrund för denna position är en magisterexamen eller motsvarande inom ett relevant område, såsom matematisk optimering, datavetenskap, logistik, industriell ekonomi eller transport. Kunskap inom alla dessa områden är en fördel men inte ett krav. Ansökan ska beskriva den kunskap sökanden kan ha inom angivna ämnesområden.

Urval

I beslutet om anställning kommer vi att ta hänsyn till den sökandes förmåga att självständigt analysera, diskutera och dokumentera tidigare forskning. För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Den sökande måste ha goda kunskaper i engelska då tjänsten är finansierat av ett europeiskt forskningsprojekt samt vara motiverad att bedriva framstående forskning. Kunskaper i svenska är en merit då projektet genomförs i samarbete med den svenska järnvägssektorn.

Information om antagning och anställning

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Målexamen

Licentiatexamen

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Fast månadslön enligt KTH:s doktorandstegen
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-0331
Kontakt
 • Maja Maurin, HR-handläggare, 08-790 94 24
 • Behzad Kordnejad, Tekn.Dr., Post-doc, 08-790 88 17, behzad.kordnejad@abe.kth.se
 • Markus Bohlin, Tekn.Dr., Adjungerad professor, 070-787 66 08, markus.bohlin@abe.kth.se
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-03-16

Tillbaka till lediga jobb