Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Forskargruppen i experimentell biomolekylär fysik på KTH utvecklar ultrakänslig och ultrahögupplösande fluorescens-spektroskopi och imaging tekniker, för att detektera, identifiera och karakterisera biomolekyler och biomolekylära interaktioner, ned till enstaka molekyl-nivå. Vi utforskar även de möjligheter dessa tekniker ger, för cellulär och molekylär diagnostik, screening, och för fundamentala biomolekylära studier (se även www.biomolphysics.kth.se). Vi söker nu en starkt motiverad doktorand, för att engageras inom ett projekt där vi avser att introducera en ny generation av kvant-detektorer för fluorescens-baserade cellulära och biomolekylära studier. Detektorerna kommer att kombineras med befintliga avancerade fluorescens-spektroskopi och imaging instrument, varvid fler fluorescens-fotoner kan detekteras från enstaka molekyler, över ett bredare spektrum och med högre tidsupplösning. Målet är att utnyttja dessa detektorer för studier av enskilda proteiner och deras interaktioner, i lösningar och i celler. Vi avser att visa att sådana studier kan göras med högre nogrannhet och tidsupplösning, och därmed tänja gränserna för fluorescens-baserade en-molekyl och fluktuations-analyser (fluorescence correlation spectroscopy, FCS). Arbetet är högst interdisciplinärt, inkluderar interaktion med biomedicinska forskargrupper på Karolinska Institutet och Stockholms universitet, och kommer att bestå av både uppbyggnad av instrument, experimentella, modellerings- och beräknings-studier.  

Kvalifikationer

Sökanden måste vara starkt motiverad för doktorandstudier och ha en Master of Science (eller motsvarande), som uppfyller antagningskraven för doktorandstudier på KTH. Företrädesvis ska sökanden ha en M.Sc. examen i teknisk fysik, biomedicinsk fysik, biofysik, biofotonik, biofysikalsik kemi eller liknande. Därutöver ska sökanden ha:

 • Goda akademiska meriter och kunskaper i engelska
 • Goda praktiska färdigheter, kreativitet, och väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt
 • Starkt intresse för biomedicin och för utveckling och användande av fysikaliska verktyg samt spektroskopi/imaging inom det biomedicinska området.
 • Mycket god samarbetsförmåga, likaså kommunikations- och presentations-färdigheter, även gentemot forskare utanför det egna forskningsområdet
 • Mycket goda färdigheter i programmering, samt ett för tjänsten relevant examensarbete
 • Praktisk erfarenhet av fluorescens-spektroskopi/imaging bedöms vara en fördel, liksom internationell erfarenhet och erfarenhet från undervisning.
 • Erfarenhet/kunskaper av följande: biomolekylär spektroskopi/imaging, optik/fotonik, nanoteknologi, mikrofluidik, cell och molekylärbiologi, teoretiska simuleringar, samt vetenskapliga programmeringsspråk, såsom Matlab och COMSOL.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan måste inkludera följande dokument i PDF format:

 • Följebrev: En sida sammanfattning av din ansökan
 • Curriculum Vitae: En sammanställning av alla dina relevanta akademiska, yrkesmässiga, eller andra meriter, erfarenheter och kunskap. Maximalt fyra sidor
 • Motivationsbrev: En beskriving (maximalt två sidor) där du redogör för varför du söker denna tjänst, för dina forskningsintressen, på vilket sätt du är en bra kandidat till denna tjänst, hur du är förberedd för doktorandstudier inom detta område (utifrån dina tidigare studier, erfarenhet, praktiska färdigheter etc), samt vilka dina framtida mål är.
 • Betygsutdrag och examensbevis: Kopior på officiella dokument från dina tidigare utbildningar på univerisitetsnivå (översatta till engelska om ej på svenska).
 • Rekommendationsbrev: Minst två rekommendationsbrev samt kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • Exempel på publikationer/tekniska rapporter: Maximalt två dokument (upp till 12 sidor vardera). För längre dokument (t.ex. rapport från examensarbete), v.g. skicka endast abstract samt en web-länk till hela rapporten.

Övrigt

Doktorandtjänsten är en heltidsanställning under fyra år, med möjlighet till förlänging upp till maximalt fem år. Upp till 20 procent undervising och/eller institutiostjänstgöring kan vid önskemål inkluderas i anställningen.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s doktorandstege
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2018-0262
Kontakt
 • Jerker Widengren, Professor, +46 73 270 37 68, jwideng@kth.se
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-03-31

Tillbaka till lediga jobb