Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för elkraftteknik driver projekt och erbjuder kurser inom elmarknader, kraftproduktion, elfordon, elektriska maskiner och kraftelektronik samt dessutom inom överföring och distribution av el inklusive automation och styrning av dessa system. Vid avdelningen arbetar ca 20 lärare och forskare som tillsammans med ett 50-tal doktorander och industriverksamma forskare, bedriver världsledande forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom hela elkraftområdet. Framgångarna bygger i grunden på en professionell attityd, fokus på kvalitet och en öppen arbetsmiljö som värdesätter den internationella bakgrund som personalen har.  Avdelningen är internationellt väletablerad och har flera etablerade samarbeten med ledande universitet över hela världen. Forskare vid avdelningen leder och deltar ofta i europeiska och i andra internationella samarbetsprojekt.

Projektbeskrivning

Vindkraftens variationer måste balanseras av övrig elproduktion och eventuellt även på förbrukningssidan. Det är svårt att göra exakta vindkraftprognoser, men ju närmare leveranstimmen man kommer desto mer exakta prognoser kan man göra. Å andra sidan är det önskvärt för det övriga systemet att kunna planera med en viss framförhållning. Det är därför viktigt att utforma en lämplig marknadsstruktur, så att systemets reglerresurser kan tillvaratas på ett effektivt sätt då mängden vindkraft ökar.

Målet med projektet är att utveckla agentbaserade modeller för att analysera hur handeln skulle fungera på elmarknader med olika marknadsstruktur. Den information som finns tillgänglig och de strategier som aktörerna använder kan modelleras som olika optimeringsproblem, som beskriver vilken elhandel man får.

Genom att förbättra handeln inom dagen kan elsystemets resurser utnyttjas effektivare, vilket leder till lägre kostnader för att bygga ut vindkraften. Ett effektivt resursutnyttjande medför också mindre miljöpåverkan, t.ex. genom att man kan undvika spill av vindkraft och annan förnybar elproduktion och att man kan undvika att utnyttja fossileldade kraftverk för att balansera prognosfel och variationer i vindkraftproduktionen.

Doktorandprogrammet i Elektro- och systemteknik erbjuder utbildning i världsklass, med forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter.

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner. Som doktorand på KTH har du möjlighet att delta vid konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Kvalifikationer

Sökande måste inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom elektroteknik, industriell ekonomi, energi och miljö, energisystem, teknisk fysik eller motsvarande. Specialisering inom optimeringslära är en merit.

Den valda kandidaten behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är en merit.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett enligt instruktionerna nedan. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Rekommendationsbrev
  6. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~5 år vid 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring som också innebär undervisning)

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-0353
Kontakt
  • Mikael Amelin, universitetslektor, amelin@kth.se, +46 8 790 77 55
  • Mikael Visén, personalhandläggare, rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-03-25

Tillbaka till lediga jobb