Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Inom Skolan för elektroteknik och datavetenskap bedriver Avdelningen för nätverk och systemteknik forskning i världsklass inom datornätverk med fokus på systemdesign för nätverk samt utvärdering av prestanda och säkerhet. Aktuella områden som vår forskning omfattar är sensornätverk, multimediakommunikation, cloud computing, mobil- och fordonskommunikation och säkerhet av smarta elnät. Våra forskare deltar i flera EU-projekt och samarbetar med forskare vid universitet i Europa och i Nordamerika. Våra utexaminerade studenter är mycket eftertraktade av IT-branschen och är anställda på forskningslaboratorier och företag i Europa och i USA.

Projektbeskrivning

Maskininlärning har under de senaste åren utvecklats till ett verktyg som kan uppnå mänsklig prestanda i olika problemområden. I den närmaste framtiden kommer det att integreras i komplexa nätverksstyrningssystem, för att tolka sensorisk inmatning och för att underlätta anpassning till dynamiska miljöer. De potentiella fördelarna med maskininlärning i nätverksstyrda styrsystem är enorma, men maskininlärning introducerar betydande sårbarheter som behöver förstås och mildras för att säkerställa framtida nätverksstyrda kontrollsystem.

Målet med projektet är att utveckla en grundläggande förståelse och konstruktion av maskininlärning möjliga komplexa nätverksstyrda system. För att uppnå detta mål planerar projektet att utveckla nya spelteoretiska modeller för nätverkssäkerhet med fokus på anpassning och lärande. Modellerna och algoritmerna kommer att användas för att utforma lösningar för systemdesign, och attackdetektering. De utvecklade lösningarna kommer att valideras i en modern storskalig testbädd. Nära samverkan med industrin säkerställer fokus på grundläggande problem med hög industriell relevans och ger bra karriärmöjligheter inom industrin såväl som i akademin.

Doktorandprogrammet i Elektro- och systemteknik erbjuder utbildning i världsklass, med forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter.

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner. Som doktorand på KTH har du möjlighet att delta vid konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Kvalifikationer

Sökande måste inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom elektroteknik, datorteknik, datavetenskap, tillämpad matematik eller motsvarande. Specialisering inom optimering, ekonomiska modeller, grafteori, linjär algebra och spelteori är en tillgång. En examensarbete relevant för projektet och internationell erfarenhet är en merit.

Den valda kandidaten behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett enligt instruktionerna nedan. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Kritisk sammanfattning av en publikation som listas på https://people.kth.se/~gyuri/publications.html och publicerades under 2012 eller senare. Sammanfatta huvudresultatet, under vilka förutsättningar det håller, och potentiella brister, på högst en A4-sida.
  6. Rekommendationsbrev
  7. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~5 år vid 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring som också innebär undervisning)

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-0346
Kontakt
  • György Dan, professor, gyuri@kth.se, +46 8 790 42 53
  • Mikael Visén, personalhandläggare, rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-05-01

Tillbaka till lediga jobb