Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad har fokus på vårt framtida samhälle och hur våra städer, byggnader och infrastruktur ska utformas. Vi studerar tillväxt, teknik och miljö, men också frågor om etik och risk. Vårt ämnesområde och forskningen är baserad på flera akademiska discipliner: ingenjörs- och teknikvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Våra urbana miljöer växer parallellt med att samhället kraftigt omformas. Vid transformativa processer som nedskärningar och omorganiseringar i offentlig sektor, ökar det offentliga rummets betydelse. Likvärdig och rättvis tillgång till de offentliga rummen blir en nyckelaspekt för det hållbara samhället. Det här forskningsprojektet undersöker olika förutsättningar genom vilka vi upplever och tillgodogör oss offentliga rum. Vidare studeras hur utformning och fysiska element kan vara en katalysator för demokratisk och inkluderande arkitektur.

Den diskrepans som ibland uppstår mellan offentliga rums primära syfte, och människors förståelse samt beteende kopplat till dessa, undersöks liksom inkluderande skapande- och deltagandeprocesser med syfte att minska detta glapp. Av specifikt intresse är att förstå och tolka platser i resurssvaga områden samt att studera offentliga rum ur ett brett spektrum av perspektiv, exempelvis barn- och ungdomsperspektivet.

Tjänsten är avsedd för doktorandstudier, som leder fram till en licentiatexamen under förutsättning att målen med forskarutbildningen uppnås. Tjänsten innebär en studietid på två år vid heltidsstudier. Därutöver kan doktoranden föräntas bidra med undervisningsinstatser och annan institutionstjänstgöringmed upp till 20 % av en en heltidsanställning, varför tjänsten kan förlängas med upp till ett halvår.

Tjänsten är placerad på Urbana och regionala studier vid KTH:s campus i centrala Stockholm. Projektledare och huvudhandledare är Tigran Haas. KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö med goda anställningsförmåner. Licentiatander ges goda förutsättningar att delta på konferenser och i andra sammanhang som utvecklar professionella nätverk och bidrar till fortsatta karriärmöjligheter. Forskargruppen som licentiaten kommer att jobba med har aktuella kopplingar till Frankrike och Israel.

Kvalifikationer

För behörighet krävs masterexamen i stadsplanering och design eller motsvarande. Ytterligare studier inom psykologi, sociologi, etnologi och/eller hållbarhet är meriterande. Denna position värdesätter erfarenhet, akademisk och/eller praktisk, kopplad till offentlig arkitektur och stadsbyggnad, platsidentitet, beteendestudier, integrationsfrågor, hållbarhet samt medskapande- och deltagandeprocesser. Relevant koppling mellan praktik och akademi under projekttiden är önskvärd. Den sökande bör ha erfarenhet från arbete med social hållbarhet. Kandidaten ska även ha hög förmåga att arbeta självständigt, kunna planera och genomföra projekt på ett effektivt sätt samt vara mycket motiverad, välorganiserad och trivas bra med lagarbete.

Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav. Kunskaper inom ytterligare språk, framför allt franska och hebreiska är meriterande men inget krav. Urvalet kommer att speciellt bedöma akademiska förutsättningar i kombination med adekvat yrkeserfarenhet, relevans i erfarenhet av tidigare studier och praktik, ämneskunskap och referenser.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

För att ansöka loggar du in i KTH:s ansökningssystem. Du är själv ansvarig för att säkerställa att ansökan är fullständig utifrån kraven i annonsen.

Din fullständiga ansökan måste ha inkommit till KTH före ansökningstidens utgång vid midnatt centraleuropeisk tid (CET)

 Ansökan som ska skrivas på svenska eller engelska ska innehålla:

  • Brev med sammanfattning av ansökan, en A4-sida
  • CV (2 sidor) med en summering av dina relevanta akademiska, professionella samt övriga erfarenheter
  • Akademiska kvalifikationer: kopior av examensbevis och betyg från tidigare akademiska studier. Komplettera med engelsk översättning om originalen är på annat språk.
  • Motivering (upp till två sidor) där du beskriver varför du är intresserad av forskarstudier inom detta område och med denna inriktning, utifrån din akademiska och professionella bakgrund och intressen.
  • Skriftligt arbetsprov: minst två arbetsprover, exempelvis artikel, rapport eller examensarbete, ett författat på svenska och ett på engelska, ska lämnas.
  • Rekommendationsbrev, minst två rekommendationsbrev om din lämplighet för forskarstudier ska bifogas till ansökan

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren 2018
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorand löner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-0319
Kontakt
  • Eva Huring, HR-handläggare, 08-790 94 32
  • Tigran Haas, 08-790 85 04
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tillbaka till lediga jobb